Våra intressepolitiska områden

US påverkansarbete ska ta fasta på problem och utmaningar men också positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US uppvaktar fortlöpande politiker och beslutsfattare och genomför olika typer av kampanjer, publika framträdanden och aktioner för att ge medlemmarnas en röst.

US har en viktig roll i att unga med synnedsättning ska kunna leva, verka och ta del i samhällets alla delar på jämlika villkor med fullt seende, inte minst genom vårt politiska påverkansarbete. Därför utgör direkta uppvaktningar av lagstiftare och beslutsfattare i en fråga vid sidan av kampanjer och publika framträdande viktiga aktiviteter i arbetet. Medlemmarnas engagemang samt samarbetet med andra organisationer inom funktionsnedsättningsrörelsen är ovärderligt i sammanhanget.

Politiskt program

Kommer inom kort.