Våra intressepolitiska områden

US påverkansarbete ska ta fasta på problem och utmaningar ,men också positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US uppvaktar fortlöpande politiker och beslutsfattare och genomför olika typer av kampanjer, publika framträdanden och aktioner för att ge medlemmarnas en röst.

US har en viktig roll i att unga med synnedsättning ska kunna leva, verka och ta del i samhällets alla delar på jämlika villkor med fullt seende, inte minst genom vårt politiska påverkansarbete. Därför är våra direkta uppvaktningar av lagstiftare och beslutsfattare i en fråga, vid sidan av kampanjer och publika framträdande, viktiga aktiviteter i arbetet. Medlemmarnas engagemang är grundläggande och vi ser även samarbetet med andra organisationer inom funktionsnedsättningsrörelsen som mycket viktigt.

Politiskt program

Ett förslag till ett politiskt program kommer att läggas fram till årets riksstämma 2020.