US uttalande med anledning av regeringens avisering av förändrad ”Handikappersättning”.

Via ett dialogmöte med funktionshinderrörelsen den 17 oktober meddelade Socialminister Annika Strandhäll (S) att regeringen avser att hösten 2018 skrota den nuvarande ”Handikappersättningen” och ersätta den med en ”Merkostnadsersättning” som personer med funktionsnedsättning ska kunna söka hos Försäkringskassan. I den nya ”Merkostnadsersättningen” föreslås att bidrag för att täcka hjälpbehov slopas och att personer med grav synnedsättning inte per automatik får rätt till hela ersättningen.

Riksorganisationen Unga med Synnedsättnings styrelse ser positivt på att regeringen avser ändra namnet på ersättningen då vi sedan många år tillbaka tar avstånd från ordet ”Handikapp” då vi anser att det ordet är en negativ kvarleva från en tid då samhället inte accepterade personer med funktionsnedsättning som fullvärdiga medborgare.

Vi ser dock allvarligt på de sakliga förändringarna i ersättningen då risken är stor att många som är i stort behov av bidraget skulle bli utan det på grund av godtyckliga bedömningar. Att inte heller kostnader för hjälpbehovet avses täckas av den nya ersättningen är beklämmande då det är en faktisk stor kostnad som vi har enbart med anledning av vår funktionsnedsättning.
För många av våra medlemmar, som redan har en utsatt ekonomisk situation, skulle indraget bidrag, eller oron kring det, leda till en ökad psykisk ohälsa.

Därför sluter Riksorganisationen Unga med Synnedsättning upp bakom uppropet om att regeringen inte ska ändra på ”Handikappersättningens” villkor men vi ser däremot gärna att regeringen ändrar ersättningens namn till ett namn som klingar mer i samtid!

%d bloggare gillar detta: