US stora partiundersökning 2018!

En längre rapport om undersökningen, innehållandes hur undersökningen gått till, detaljer kring vilka frågor som ställdes, hur partierna svarade och en längre analys från Ordförande Linus Forsberg finns att läsa här på hemsidan, ni hittar en länk till ett dokument längst ner i den här artikeln. Här nedan följer först en sammanfattning.

 

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US), Sveriges enda organisation av och för unga med synnedsättning, har inför valet, utifrån 19 frågor kopplat till 16 områden som är viktiga för personer med synnedsättning, undersökt vilken politik de åtta riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ är beredda att driva nationellt den kommande mandatperioden.

Undersökningen bygger på enkätsvar från partierna själva som sedan har granskats och betygssatt av US. I undersökningen gick det att totalt få 19 poäng, där 1 poäng per fråga gavs för svar som helt eller i hög utsträckning går i linje med vad US driver, 0,5 poäng gavs för svar som delvis går i linje med vad US driver och 0 poäng för svar som inte går i linje med vad US driver.

 

Efter att ha granskat partiernas svar rankar US de i följande ordning. Det har inte gjorts någon inbördes rankning mellan partierna som hamnar på samma poäng.

Feministiskt Initiativ (FI): 19 poäng.

Centerpartiet (C): 18,5 poäng.

Kristdemokraterna (KD): 17,5 poäng.

Miljöpartiet de gröna (MP): 16,5 poäng.

Liberalerna (L): 15, 5 poäng.

Vänsterpartiet (V): 15,5 poäng.

Sverigedemokraterna (SD): 14 poäng.

Nya Moderaterna (M): 12 poäng.

Socialdemokraterna (S): 12 poäng.

Stapeldiagram över resultatet

(Bilden är ett stapeldiagram som visar poängen som partierna har fått. De är staplade i inbördes ordning och under varje stapel finns partiernas logga medan US logga är längst upp i högra hörnet. FI:s stapel är rosa, C:s och MP:s staplar är i olika gröna nyanser, S:s och V:s staplar är i olika röda nyanser, KD:s, L:s och M:s staplar är i olika blåa nyanser och SD:s stapel är gul).

 

  • Att FI, C och KD, som hamnar topp tre, ligger så pass nära oss i frågor politiskt tycker vi är väldigt positivt. Utöver det är det väldigt intressant att L och V, som var bäst i den breda undersökningen som Funktionsrätt Sverige gjorde, bara hamnar på en delad femteplats hos oss, säger Linus Forsberg, Ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

 

De enligt undersökningen tre bästa partierna kommenterar undersökningen såhär:

–            Feministiskt Initiativ är det parti som har en politik som genomgående och konsekvent stärker mänskliga rättigheter och människors delaktighet, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt Initiativ, i en kommentar till resultatet.

 

–            Vi måste se till att alla kan vara aktiva och ta plats i samhället. Det är jättebra att Riksorganisationen Unga med Synnedsättning lyfter frågor om ökad tillgänglighet, delaktighet och medmänsklighet i samhället. Att fler känner sig delaktiga och kan vara med och bidra, jobba, driva företag eller studera är väldigt viktiga frågor som jag och Centerpartiet driver. Därför är jag också mycket tacksam för allt det arbete som Riksorganisationen Unga med synnedsättning lägger ner. Självklart är jag också hedrad över det fina omdömet om Centerpartiets politik, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

 

–            Jag är glad att Kristdemokraternas svar i partisammanställningen får ett gott gensvar av Unga med synnedsättning. Men såväl frågor som svar visar att kommande regeringar har mycket att göra, säger Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna.

 

  • Frågor som rör personer med synnedsättning har länge stått långt ner på den politiska dagordningen men vår förhoppning är att de kommer lyftas mer den kommande mandatperioden. Det här handlar om jämlikhet, delaktighet och inte minst om våra mänskliga rättigheter, säger Linus Forsberg.

 

Kontaktuppgifter:

Linus Forsberg – Ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

Telefonnummer: 072 90 79 133.

Mail: Linus@ungsyn.se

 

US valundersökning 2018