US på plats i Almedalen

För att vi unga med synnedsättning fullt ut ska kunna vara delaktiga i samhället behöver vi hjälp från landets alla politiker, på alla nivåer, inom alla områden.

Under Almedalsveckan presenterar US sex förslag på förbättringar som skulle ta oss en bra bit på vägen. Samtliga förslag kan du ta del av lite längre ned i detta inlägg.

US delegation med Josefin Bergstrand, Linus Forsberg, Damir Porobic, Mattias Vinsa och Johan Wingestad finns på plats i Almedalen tisdag, onsdag och torsdag (4–6 juli). Ring oss och boka in ett möte med kort varsel, tel. 08-399 282.

Du som inte är på plats i Almedalen kan följa oss på våra sociala medier. Vi utlovar bland annat flera live-sändningar.

Utbildning

Idag vet de flesta lärare inte hur de ska inkludera oss med särskilda behov. Många elever med synnedsättning får därför inte rätt stöd och hjälp i klassrummet. Genom att införa ämnet inkluderings-kunskap som obligatorisk del i lärarutbildningen skulle skolan kunna tillgängliggöras för alla.

Ladda ner Word-dokument – Utbildning

Arbetsmarknad

Vi har det tuffare på arbetsmarknaden än många andra. En bakomliggande orsak är arbetsgivarnas negativa attityder och fördomar gentemot personer med funktionsnedsättningar. Vi anser att Sveriges kommuner och landsting har förutsättningar att ta täten för en inkluderande arbetsmarknad. Därför vill vi se ett kunskapslyft för chefer inom den offentliga sektorn med 1,5 miljoner arbetstillfällen.

Ladda ner Word-dokument – Arbetsmarknad

Ledsagning via LSS

Vi behöver ledsagning för att kunna ha ett aktivt liv. Idag nekas många unga med synnedsättning ledsagning till följd av att lagen är otydlig och lämnar för stort utrymme för tolkningar. LSS behöver förtydligas så att vi uttryckligen omfattas och får likvärdiga bedömningar oavsett var vi bor.

Länk till Word-dokument – Ledsagning via LSS

Medföljande stödinsatser

Det finns fantastiska stödinsatser som personer med synnedsättning kan ta del av, men olika kommuner gör olika bedömningar. Det innebär att vi riskerar att bli av med våra insatser när vi flyttar till en ny ort för arbete eller studier. Om vi fick rätt att ta med våra stödinsatser skulle vi kunna söka jobb och utbildningar på jämlika villkor med andra.

Ladda ner Word-dokument – Medföljande stödinsatser

Integration

Det tar för lång tid för nyanlända med en funktionsnedsättning att få del av nödvändiga stödinsatser. Integrationen skulle kunna förbättras avsevärt om Migrationsverket förbättrade sina rutiner så att nyanlända med synnedsättning snabbt upptäcktes och fick ta del av nödvändiga stödinsatser.

Ladda ner Word-dokument – Integration

Syntolkning

Utan Syntolkning begränsas vår tillgång till kultur-utbudet. Syntolkning innebär att någon berättar vad som syns på scenen eller bioduken. Idag är det upp till arrangörens goda vilja att syntolka liveevenemang. Genom att ställa samma lagmässiga krav på syntolkning som fysisk tillgänglighet skulle vi kunna gå på bio och teater som alla andra.

Ladda ner Word-dokument – Syntolkning