US Mitt Årsmöte

Hej alla glada härliga mittare! Hoppas att ni har fått en bra start på det nya året och att ni är taggade inför ett nytt US år!
US-mitt ska dra igång året med att ha sitt årliga årsmöte.

Under årsmötet, så ska en ny styrelse väljas, en ny valberedning ska väljas och nya verksamhetsrevisorer ska väljas. Vi kommer även fatta beslut som kommer ha stor betydelse för distriktets räkning.
Självklart så kommer det inte att bara vara möte, vi kommer även sätta oss in i US-riks tema som är utbildning och arbetsmarknad samt att vi kommer få ta del av en överraskningsaktivitet. Visst låter väll detta som en kul aktivitet?
Vi tycker att du ska anmäla dig till denna aktivitet!

Årsmötet kommer att äga rum i Hudiksvall helgen den 15 mars till den 17 mars.
Helgen kostar 300 kr. om det är din första aktivitet med US, så är denna aktivitet helt gratis.
US står för: kost och logi, resor samt aktiviteter som kommer att göras under helgen.

Om du vill skriva en mottion till årsmötet, så ska denna vara inskickad senast den 20 februari. Du skickar din mottion till:
mittstyrelsen@ungsyn.se

om du vill kandidera till: mittstyrelsen, mitts valberedning eller till verksamhetsrevisor för US-mitt, så kan du kontakta valberedningens sammankallande Jonathan Nyman på nedanstående sätt:

e-post:

jonathannyman85@gmail.com

telefonnummer:

070-958 92 15

om du vill anmäla dig till denna aktivitet, så kan du anmäla dig till Kevin på nedanstående kontaktuppgifter:

e-post:

kevin.kjelldahl02@gmail.com

telefonnummer:

079-020 69 32

uppge i din anmälan om du har några kostprefferancer, vilken ort du reser till och från, eventuella allergier, kontaktuppgifter till dig som är deltagare och till närmast anhörig/närstående samt om du har önskemål på rumskompis.

För att du ska vara röstberättigad medlem under årsmötets gång, så ska du ha betalat in medlemsavgiften på 100 kr till US-riks på nedanstående sett:

plusgirokonto:

268445–4

Märk din betalning med för och efternamn samt ditt personnummer (tio siffror)

Du ska ha anmält dig senast den 3 mars till vårat årsmöte. Den kommer att vara bindande efter detta datum.

Vi i planeringsgruppen hoppas att vi just får träffa dig i Hudiksvall!
Mvh planerimgsgruppen som består av: Kevin, Damir och Benjamin!