US medverkar i större rapport om syntolkning

Den 21 oktober publicerades en större rapport om syntolkning. I rapporten finns texter från såväl forskare och myndighetspersoner som organisationer och syntolkar. Målet är att uppmuntra till utveckling av och debatt om syntolkningen i Sverige.

US är en av de organisationer som medverkar i rapporten. I det pressmeddelande som MTM (Myndigheten för delaktiga medier) skickade ut i samband med publiceringen är Josefin Bergstrand, politiska sekreterare på US, citerad.

Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning

Rapporten tar ett samlat grepp om syntolkningsfrågan och innehåller många intressanta reflektioner. Den ger stöd åt många av US ståndpunkter och är därför ett viktig utgångspunkt i organisationens fortsatta arbete.

Rapporten har tillkommit i former av ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för Tillgängliga Medier. Den är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Rapportens redaktörer är Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning vid Stockholms universitet och Mats Andrén, FD i lingvistik, verksam vid Linköpings universitet.

Ladda ner rapporten på: http://www.mtm.se/om-oss/press/pressmeddelanden/rapportomsyntolkning/

Fredag den 28 oktober medverkar US i Radio SRF där vi kommenterar rapporten. Du hittar inslaget på: http://www.srf.nu/vara-medier/radio/

Kontakt

Linus Forsberg, Riksordförande
072-907 91 33
linus.forsberg@ungasynskadade.se

Josefin Bergstrand, Politisk sekreterare
076-539 92 87
josefin.bergstrand@ungasynskadade.se