US insamlingskampanjer – vad används pengarna till?

Under Medlemsforum 2019 togs efter lång debatt beslut om att US ska samla in pengar till vårt påverkansarbete. Medlemsforum (som idag heter Riksstämman) är US högsta beslutande organ, där våra medlemmar bestämmer vilken inriktning organisationen ska ha.

Insamling är en fråga som det finns många åsikter om, US har i många år ansett att man inte ska bedriva tiggeri, vi kämpar för rättigheter i samhället. Tyvärr är samhällsklimatet tuffare idag, US får mindre bidrag och saker som varit självklara rättigheter fungerar inte längre på samma sätt. Vi har många exempel på medlemmar som inte längre får färdtjänst, ledsagning och har en fungerande skolgång. Vi anser att vårt arbete för att påverka våra politiker och myndigheter är oerhört viktigt – och det måste fortgå. Behovet är större än tidigare.

Vi vet att unga med synnedsättning har stor kapacitet och bör få en möjlighet visa det. Vi kommer aldrig att använda argument som spelar på att det är synd om oss! Vi har rätt till de förändringar som vi vill genomföra i samhället, vi har rätt till en fungerande utbildning och ett arbetsliv, vi har rätt till att försöka förändra samhället så att alla får samma förutsättningar.

Vi samlar in pengar till kostnader runt vårt påverkansarbete. Insamlade pengar går inte till administration, personalkostnader eller att arvodera ideella.

 

Insamling för Tillgänglig distansutbildning,
2020-08-25 – 2020-10-30

US samlar in pengar till påverkansarbete om tillgänglig distansutbildning under hösten 2020. Insamlingen sker främst med annonser och spridning av material på våra sociala media och i vårt Nyhetsbrev.

Många av våra medlemmar har haft det besvärligt under våren 2020 när den globala pandemin av Corona-viruset som orsakar COVID19 gjort att en stor del av undervisningen på gymnasie- och universitetsnivå skett digitalt.

Syftet med att samla in pengar är att US ska kunna komma närmare de mål vi har om tillgänglig utbildning och att lyfta medvetenheten hos politiker, skolledare och lärare om vikten av att det ska fungera för alla. Du kan läsa mer om hur US ser på tillgänglig utbildning här.

Vad används pengarna till?

US utbildar sina förtroendevalda i frågorna, så att de kan ta kontakt med och påverka politikerna i sina distrikt. Det medför kostnader för utbildning, resor och övernattning. Ibland gör vi också material, ofta i form av film, som vi använder för att belysa frågor och påverka med, och de medför produktionskostnader.

Vi försöker också belysa frågorna för lärare och ge förslag på alternativ i undervisningen. Just nu jobbar vi med ett material om vad man ska tänka på för att föreläsningar och möten digitalt ska bli så tillgängliga som möjligt. Bidrag kan ge oss möjlighet att sprida materialet bredare.

Vi har också ett samarbete kring syntolkning med flera andra organisationer, bland annat Lunds universitet. Där har vi vissa kostnader för möten.

Vi har personal som jobbar med frågorna, mest vår politiska sekreterare och vår medlemssekreterare. Vi undviker dock att använda gåvomedel till löner.

Har du frågor om insamlingen kan du kontakta vår ordförande Frida Karlander på mail: ordforande@ungsyn.se eller vår politiska sekreterare Fabian van Blaricum på mail: fabian@ungsyn.se.

 

Mer material

Läs mer om US syn på tillgänglig utbildning här.

QR-kod för insamling:

QR-kod till SMS-gåva till US, ingen summa ifylld.