US samarbetsprojekt i Nepal

US har ett pågående samarbetsprojekt i Nepal sedan år 2001. Projektet har hitintills resulterat i en musikerutbildning för personer med synnedsättning och ett vandrahem för kvinnor i huvudstaden Katmandu. US har även stöttat uppstarten av den nationella ungdomsorganisationen BYAN (Blind Youth Association Nepal) som sedan 2015 också är projektets huvudpart.

Logo of BYA Nepal

 

US och BYAN inledde nyligen den nya projektperioden 2018–2021. De områden som ska fokuseras på under denna projektperiod är arbetsmarknad, utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt intern organisatorisk utveckling.

Länk till BYAN:s hemsida

MyRight

US är en av 23 organisationer inom funktionshinderrörelsen som är medlemmar i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight arbetar med utgångspunkten i alla människors lika värde och FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utvecklingssamarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i samarbetsländerna.

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Länk till MyRights hemsida