US Göteborg – kallelse till årsmöte 10 maj på telefon!

Snabbinfo

Vad: Årsmöte US Göteborg
När: söndag 10 maj kl 15
Hur: via telefon
Sista anmälningsdag: 3 maj
Anmälan: Mail: goteborg@ungsyn.se eller telefon 0735-25 24 14

På grund av coronaläget blev vi tvungna att ställa in årsmötesdagen för US Göteborg med alla aktiviteter. Nu gör vi ett nytt försök. Den 10 maj kl 15 på telefonkonferens. Jubileet och aktiviteterna återkommer vi mer information om under året.

Vi kommer ha ett kort och roligt årsmöte över telefon. Vi kommer behandla gångna året och kommande års aktiviteter samt välja styrelse.

Då årsmötet blir framskjutet kan man återigen skicka in motioner om man vill det till goteborg@ungsyn.se senast 26 maj. Du kan föreslå aktiviteter eller specifika frågor vi ska jobba med i Göteborg.

Då årsmötet blir lite annorlunda i år förlänger vi anmälningstiden så den är närmare årsmötet. Du anmäler dig senast 3 maj till goteborg@ungsyn.se eller via 0735-25 24 14.

Din medlemsavgift till riksorganisationen ska vara betald för att du ska vara röstberättigad på årsmötet.

Välkommen!
/styrelsen