Tema: Arbetsmarknad och utbildning

En tillgänglig utbildning och arbetsmarknad har alltid varit viktiga frågor för US. Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium eller högre utbildning så är det viktigt att som person med synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer utan synnedsättning.  Att ha möjligheten att nyttja de kunskaper som utbildning ger i form av ett arbete och bli bedömd på arbetsmarknaden utifrån kompetens och inte utifrån funktionsnedsättning är också mycket viktigt för ett självständigt liv.

Det finns fortfarande en del för US att jobba med i dessa frågor både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.

Du kan läsa mer om US syn på tillgänglig utbildning här.

 

Se filmen om vårt tema

Under en helg i januari 2019 hade US temauppstart kring Arbetsmarknad och utbildning. Riksstyrelsen och representanter från de olika distrikten var på plats för att tillsammans utforska vad och vilka frågor som temat berör. I filmen nedan får du mer information om temat, varför temat har valts ut och varför det är så oerhört viktigt att arbeta med frågor rörande arbetsmarknad och utbildning för unga med synnedsättning!

Filmen är gjord av Martin Klevelid, ledamot i Riksstyrelsen.

 

*Vi arbetar med att se till att våra filmer och videoinnehåll textas och/eller syntolkas. 

Vl