Tema: Arbetsmarknad och utbildning

Varför har det här temat har valts ut och varför det är så oerhört viktigt att arbeta med frågor rörande arbetsmarknad och utbildning för unga med synnedsättning?

En tillgänglig utbildning och arbetsmarknad har alltid varit viktiga frågor för US. Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium eller högre utbildning så är det viktigt att som person med synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer utan synnedsättning.  Att ha möjligheten att nyttja de kunskaper som utbildning ger i form av ett arbete och att bli bedömd på arbetsmarknaden utifrån kompetens och inte utifrån funktionsnedsättning, är också mycket viktigt för ett självständigt liv.

Det finns fortfarande mycket för US att jobba med i dessa frågor både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.

Du kan läsa mer om US syn på tillgänglig utbildning här.

Se filmen om vårt tema

Filmen är gjord av Martin Klevelid, US-medlem.

*Vi arbetar med att se till att våra filmer och videoinnehåll textas och/eller syntolkas. 

Filmen är gjord under en helg i januari 2019 när hade US uppstart av temat Arbetsmarknad och utbildning. Riksstyrelsen och representanter från de olika distrikten var på plats för att tillsammans utforska vad och vilka frågor som temat berör.