Platsannons: Engagerad och kreativ kommunikatör till Arvsfondsprojektet Minska Funkofobin

Projektet Minska funkofobin i samhället är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. Målet med projektet är att kartlägga och synliggöra funkofobi genom att ta fram material, hållbara arbetssätt och metoder för att motverka den.

Vi samarbetar med en rad olika ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen och arbetar gemensamt aktivt för att göra projektet till ett verktyg för förändring. Vi ser nu ett behov av en kommunikatör för projektets vidare arbete. 

Om jobbet

Vi söker dig som är en engagerad och kreativ kommunikatör som är van att arbeta både strategiskt och operativt. Vi ser att du som söker har en väl utvecklad känsla för språk, bild och form, och har erfarenhet av att ta fram planer och material till både digital och övrig media, samt att genomföra och följa upp kommunikativa satsningar. 

Vi ser även att du är initiativtagande och till projektet löpande bidrar med en kommunikatörs perspektiv och har förmågan att gå från idé till handling.

 Arbetsuppgifter 

 • Ta fram strategier för att nå ut till allt från allmänhet till makthavare 
 • Ansvara för projektets sociala medier och övriga medienärvaro 
 • Självständigt kunna navigera projektets sociala medier och till viss del även andra mediarelationer 
 • Stötta i framtagningen av textbaserat material med fokus på påverkansarbete och opinionsbildning 
 • Omvandla existerande material, så som rapporter och artiklar, så det anpassas för sociala medier och göra detta på ett pedagogiskt sätt 
 • Stötta i framtagningen av rörligt material 

Krav 

 • Gedigen erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt övriga mediarelationer 
 • Kunna producera enklare grafiskt material anpassat för digitala kanaler baserat på aktuell grafisk profil 
 • Erfarenhet av att arbeta med påverkansarbete och/eller opinionsbildning 
 • Erfarenhet av att arbete inom ideell sektor 
 • Kompetens inom framtagning av pedagogiskt material 
 • Delar US värderingar gällande allas lika värde och intresse för funktionshinderfrågor 

Meriterande 

 • Kunskap om tillgänglighetsfrågor och funktionshinderrörelsen 
 • Erfarenhet av rörlig media och filmskapande 
 • Erfarenhet från ideellt arbete 
 • Vana att arbeta i WordPress 

Vi uppmuntrar en mångfald av sökande. 

Tillträde snarast möjligt, efter överenskommelse.  Tidsbegränsad anställning till februari 2024. Tjänsten är förlagd till Enskede i Stockholm och omfattar 100 %.

Sista ansökningsdag är den 19 september 2021. Vi accepterar endast ansökningar i Word-format. Ansökan skickas till rekrytering@ungsyn.se

För frågor gällande tjänsten kontakta projektledare Josefine Thorén på josefine@ungsyn.se eller på 070-420 57 13.

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, som är anställande organisation, har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia (tidigare KFO).
För frågor till facklig representant kontakta Fabian van Blaricum på fabian@ungsyn.se eller på 076-539 92 87.

För mer info om projektet: https://ungsyn.se/minska-funkofobin/ 

Vi har valt att göra rekryteringen med extern hjälp och undanber oss kontakter från rekryteringsföretag. 

Logga: med stöd från Allmänna arvsfonden

Platsannons: Projektledare till ”Minska funkofobin i samhället”

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning är en ideell organisation som samlar barn och unga mellan 10 och 30 år som har en synnedsättning. Föreningen arbetar med att påverka och informera politiker och andra aktörer i samhället för en mer tillgänglig vardag för våra medlemmar. Vi arrangerar också utbildningar, föreningsaktiviteter, resor och läger för våra medlemmar. 

Vi söker nu en projektledare till projektet Minska funkofobi i samhället. Tjänsten är förlagd till vårt kansli i Enskede söder om Stockholm och projektet beräknas pågå till februari2024.

Unga med Synnedsättning har sedan länge identifierat ett behov av att förbättra levnadsvillkoren för alla ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Personer som lever med funktionsnedsättningar i Sverige idag upplever bland annat särbehandling, utestängning, kränkning och misstro gällande väsentliga delar av ett normalt vardagsliv, såsom exempelvis arbete och framförallt förmågan att utföra dessa arbeten.

Därför har vi nu gått samman med Förbundet Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade ett gemensamt projekt för att utveckla ett långsiktigt och hållbart arbetssätt och skapa metoder för hur vi tillsammans kan arbeta för att minska funkofobin. Projektet är finansierat av Arvsfonden.

Läs mer om projektet på https://ungsyn.se/minska-funkofobin/

Projektledartjänsten

Vi söker nu en projektledare som säkerställer att vi uppfyller de huvudsakliga målen i projektplanen och driver arbetet framåt. Det innebär att ta fram material, metoder och aktiviteter, genomföra en kvalitativ undersökning, utveckla ett nätverk för de aktörer som vill arbeta för att minska funkofobin i samhället, samt utveckla en plattform för detta.

Syftet med projektet är att:

 • Sammanföra personer med olika former av funktionsnedsättningar i ett nätverk för att tillsammans arbeta för att motverka funkofobin.
 • Tillsammans med projektets arbetsgrupp ta fram ett hållbart arbetssätt och långsiktiga metoder för att motverka och agera mot funkofobi i samhället. 
 • Tillsammans med målgruppen kartlägga, synliggöra och uppmärksamma intoleranta beteenden.  

Arbetsuppgifter

 • Driva projektet enligt projektplan och uppfylla syftet.
 • Se till att jämställdhet och flerkulturellt perspektiv tillämpas. 
 • Hålla arbetsgrupp och projektägare uppdaterade.
 • Involvera samarbetspartners på lämpligt sätt. 
 • Se till att arbetet utförs kvalitativt genom hela projektet.  
 • Dokumentera arbetet. 
 • Utvärdera projektets arbetssätt och sammanfatta lärdomarna/erfarenheterna. 
 • Sköta del- och slutredovisningar.
 • Kommunicera med andra aktörer om projektet, genom bland annat föreläsa om projektet och ha kontakt med relevanta samarbetsparter.
 • Löpande bevaka och säkerställa att de krav som arvsfonden ställer uppnås.
 • Löpande ansvara för omvärldsbevakning på området funkofobi.
 • Löpande inkomma med rapporter om projektet till riksstyrelsens sammanträden. 
 • Ansvara för att utbilda och ge metodmaterial till projektsamarbetsorganisationerna för att dessa ska få ökad kunskap och på ett konkret och begripligt sätt kunna jobba inom området funkofobi på en lokal nivå.

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng som innehåller: samhällsutveckling, jämlikhet, normkritik, statskunskap, globala studier eller liknande
 • Kunskap i kvalitativ metodik (samhällsvetenskaplig)
 • Erfarenhet av att utveckla samarbeten mellan organisationer
 • Vana vid ekonomisk redovisning
 • Vara insatt i funkofobiperspektivet
 • God social kompetens och förmåga att tala inför en grupp.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, skriva rapporter, informerande texter etc.
 • Ha lätt för att samarbeta i grupp
 • God förmåga på att hålla samarbetspartners informerade om hur arbetet fortgår
 • Ha möjlighet att arbeta obekväma arbetstider och resa i tjänsten
 • Erfarenhet av att arbeta med hela Office 365-paketet

Meriterande

 • Kunskap och erfarenhet från föreningslivet
 • Erfarenhet av att leva med eller arbeta med personer med funktionsnedsättning
 • Erfarenhet av att leda och driva projekt
 • Tidigare erfarenhet av arbete med Arvsfondsprojekt
 • Kontaktnät inom andra ideella organisationer

Personliga egenskaper

Arbetet förutsätter att du är en drivande person med vana att jobba självständigt. Du behöver trivas med att arbeta tillsammans med många olika aktörer och skapa nätverk.  

Arbetet kommer att vara mycket omväxlande och kräver förmåga till prioritering. Du behöver vara flexibel, kunna jobba med flera saker samtidigt och ha god balans mellan att arbeta självständigt och i grupp. Vi tror att du tycker om att sätta mål, är uthållig och lösningsorienterad.

Inom projektet kommer ytterligare en person att anställas. På vårt kansli arbetar sedan tidigare fyra personer med vår ordinarie verksamhet och ni kommer att bli en del av vår personalstyrka och innefattas i gemensamma aktiviteter.

Du måste tåla hund, då det ibland förekommer hundar på vårt kansli.

Anställningsvillkor

Projektanställning t o m sista februari 2024.

Anställningsgrad: 100 %

Arbetstider: dagtid, men arbete på kvällar och helger förekommer, samt resor.

Sista ansökningsdag: 16 april2021

Tillträde: Snarast möjligt

Arbetsplats/placeringsort: Enskede söder om Stockholm

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia (tidigare KFO).

Organisationen tillämpar individuell lönesättning, vänligen inkom med löneanspråk.

Mejla din ansökan till rekrytering@ungsyn.se senast den 16 april2021, märk ansökan Projektledare. Vi ber dig skicka ditt CV och ditt personliga brev i Word-format då det är mer tillgängligt för våra förtroendevalda med en synnedsättning.

Kontakt

Vid frågor kan du i första hand kontakta:

Ordförande Frida Karlander: tel.nr 070 656 50 92 eller ordforande(a)ungsyn.se
Riksstyrelseledamot Mattias Winsa: tel.nr 070 398 20 82 eller mattias.winsa97(a)hotmail.com

Facklig kontaktperson Fabian van Blaricum: tel. nr 076 539 92 87 eller fabian(a)ungsyn.se

Vi har valt att göra rekryteringen med extern hjälp och undanber oss kontakter från rekryteringsföretag.