Styrelseuppdrag och andra förtroendeposter

Nedan listas de förtroendeuppdrag som finns i US. Som medlem kan du kandidera till alla poster som är aktuella. I år kommer vi att använda ett nytt system för kandideringen. Ni som kandiderar kommer att göra detta genom att nominera er på ett online-verktyg som heter Nominator. Ni har även möjlighet att nominera andra till Riksstyrelsen eller Riks valberedning samt verksamhetsrevisorer i detta program. Ni har möjlighet att nominera er och andra fram till den 1 maj.

Om ni har frågor angående Nominator eller att kandidera till Riksstyrelsen eller Riks valberedning kan ni kontakt Lucy Jonsson som är ansvarig i valberedningen för Nominator, på telefon 070-922 04 64 eller e-post lucy_heartfield@icloud.com.
Ni kan nå programmet genom denna länk.

Arbetet i Riksstyrelsen

Att sitta i Riksstyrelsen innebär att vara med och leda och samordna riksorganisationens verksamhet tillsammans med resten av styrelsen, personalen och engagerade medlemmar.

Vi i Riksstyrelsen har olika områden som vi har extra ansvar för:

  • Vi samordnar arbetet i våra fyra fokusgrupper Påverkan, Internationellt, Kommunikation och Medlem
  • Någon från Riksstyrelsen är alltid med i planeringsgrupperna för läger och aktiviteter
  • Som ledamot kan du sitta i Arbetsutskottet
  • Du kan också vara särskild distriktskontakt

Vi har 6 stycken styrelsehelger per år då vi har sammanträden. Mellan sammanträdena sköter vi våra ansvarsområden. Som styrelseledamot bör du vara beredd på att det tar några kvällar i månaden för olika typer av telefonmöten för att hinna med sina uppdrag. Att regelbundet kolla mailen, sms och chatten krävs för att du ska hänga med. Arbetet är en blandning mellan att följa en färdig arbetsplan och att själv kunna påverka organisationens framtid.

US förtroendeposter

Ordförande på 2 år

Ordförande är den som skall leda organisationen och styrelsens arbete.

 

Ordinarie Ledamot på 2 år

Ledamot är dom som driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två forum.

 

Ordinarie Ledamot på 1 år

Ledamot är dom som driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två forum.

 

Valberedning på 1 år

Valberedningens uppgift är att bereda val inför nästa forum.

 

Ordinarie Verksamhetsrevisor på 2 år

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och skall granska styrelsens tillhanda havande under året.

 

Ersättare Verksamhetsrevisor på 2 år

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och skall granska styrelsens tillhanda havande under året.