Styrelsen 2021

Bild på hela styrelsen stående på en gräsmatta under ett träd. Bakgrunden är väldigt grön.