Så kan du engagera dig!

Som medlem i US finns det många sätt att engagera sig! Nedan listar vi några exempel. Om du är osäker på hur du vill engagera dig kan du maila till info@ungsyn.se så hjälper vi dig.

Dokumenterad erfarenhet
När du har varit med i styrelsen, i en planeringsgrupp eller varit med vid ett antal representationer kan du alltid be om ett diplom, intyg eller referensbrev som du kan uppvisa som dokumenterad erfarenhet. Hör av dig till info@ungsyn.se för mer information.

Styrelseuppdrag och andra förtroendeposter

Planera en US-aktivitet

Fokus- och arbetsgrupper

Nätverk och andra samarbeten