Hur väljer vi styrelse?

VALBEREDNING OCH NOMINERING TILL STYRELSEN

I kallelsen till Riksstämman får alla informationen att om man vill nominera någon annan eller kandidera till ett förtroendeuppdrag i riksorganisationen ska man kontakta valberedningen.

Valberedningen består av en grupp som tar emot förslag till vilka som ska sitta i en förenings styrelse. De jobbar också aktivt genom att gå ut och fråga medlemmar om de är intresserade att engagera sig mer. Valberedningen väljs på Riksstämman för att jobba med vilka som ska väljas på nästa års stämma.

I US kan du nå valberedningen på mail val@ungsyn.se. Inför Riksstämman varje år publiceras vilka som ingår i valberedningen och deras kontaktuppgifter. Du kan hitta årets valberedning här.

ATT FÖRESLÅ PERSONER TILL STYRELSEN

När man föreslår någon till ett uppdrag kallas det att nominera. Du nominerar någon annan till en speciell post eller som ledamot i styrelsen. Det kan vara en vän, någon du hört bra saker om eller någon som du hört är intresserad av att driva de frågor du tycker US ska jobba med.

Om man vill föreslå sig själv brukar man istället säga att man kandiderar till ett uppdrag.

Om du vill föreslå någon – antingen nominera någon annan eller själv kandidera, måste du kontakta valberedningen innan den 1 maj. Det står i US stadgar, dvs våra grundregler. Det går inte att komma den 2 maj eller föreslå någon på själva Riksstämman med andra förslag.

TILL VILKA POSTER SKA VI VÄLJA?

På US riksstämma väljer vi till följande poster:

  1. Riksordförande på två år (udda år)
  2. Fyra ordinarie ledamöter till Riksstyrelsen på två år (udda år)
  3. Fyra ordinarie ledamöter till Riksstyrelsen på två år (jämna år)
  4. Två ledamöter till Riksstyrelsen på ett år (varje år)
  5. En auktoriserad revisionsbyrå på två år (udda år)
  6. Två verksamhetsrevisorer och två ersättare på två år (udda år)
  7. Valberedning på ett år, tre till fem ordinarie valberedare och minst en ersättare. Valberedningen utser en sammankallande inom sig.

Det kan verka rörigt, men det är det inte. Vi väljer på två år för att inte hela styrelsen och våra revisorer (de som granskar vår verksamhet och vår ekonomi) ska sluta samtidigt. Det skulle bli väldigt svårt om hela styrelsen var ny, utan någon som varit med förut. Så här gör många föreningar för att de som är nya ska kunna lära sig av dem som varit med lite längre.

Du kan läsa mer om vad de olika posterna i styrelsen innebär här.

VALBEREDNINGENS JOBB

Valberedningen ska inte bara föreslå nya personer, de har också som uppdrag att intervjua de som redan sitter i styrelsen och kolla att de verkligen vill sitta kvar. Man kan bli omvald på det uppdrag man har, men valberedningen måste kolla att de vill vara kvar först.

De ska också ta in nomineringar från medlemmar om nya personer som skulle passa i styrelsen. Sen måste de också intervjua de som föreslagits: kolla att de verkligen är intresserade och ställer upp ifall de blir valda. Ingen kan bli vald mot sin egen vilja.

Valberedningen ska också ställa samman ett förslag till hur den nya styrelsen ska se ut. Det ska presenteras till i så kallade kandidatlistor till medlemmarna fyra veckor innan själva Riksstämman, så att alla har tid att fundera på vilka de vill rösta på. De kan alltså föreslå fler än de antal ledamöter som ska ingå i styrelsen. Men de ska också berätta vilka de föreslår ska ingå i styrelsen, de som de förordar.

Valberedningen ska också förbereda alla val på själva stämman.

HUR VÄLJER VALBEREDNINGEN UT?

Inom US vill vi att valberedningen ska ta hänsyn till mångfald, kompetens, erfarenhet och om någon lämnat sitt uppdrag i förtid när de föreslår personer.