Att skriva motioner

Alla medlemmar kan skriva en motion till US Riksstämma om något som man vill att US ska göra under det kommande året. En motion är alltså ett förslag till riksstämman. Det kan vara lite svårt att veta hur man ska skriva, så här går vi igenom hur du gör.

Till att börja med: US Riksstämma är vårt årsmöte, som alla medlemmar har rätt att delta i för att bestämma om vad US ska göra det kommande året.

Styrelsen skriver själva något som heter propositioner – det är också förslag till Riksstämman och ser ungefär likadana ut som motionerna. Enda skillnaden är att förslagen kommer från styrelsen och de måste vara klara tidigare.

Sista dag för att lämna in motioner är 1 maj! 

Du måste alltså skicka in din motion senast den 1 maj till riksstyrelsen@ungsyn.se.

Hur ska en motion se ut?

När du skriver en motion är det smart att följa ett mönster. Det gör det lättare för alla att läsa och förstå vad du vill.

Börja med att skriva i rubriken att det är en motion, t ex ”Motion om att alla US:are ska ha gröna mobiltelefoner”. (Okey, knäppt förslag, men vi behöver ett exempel.)

Sen ger du en bakgrund till varför du tycker det är en bra idé. I vårt exempel kanske: ”Det vore mycket enklare för våra ledsagare om alla medlemmar hade gröna mobiltelefoner, då kan de hitta igen dem lättare. Det hjälper också dom av våra medlemmar som ser lite att känna igen andra US:are.”

Den här texten kan vara lång eller kort. Har ni pratat om det här i ett av dina distrikt eller liknande kan du berätta om er diskussion och vilka argument ni har.

Ge förslag till beslut

För att göra det enkelt för de som är på Riksstämman och ska ta beslut – ge förslag till hur de ska besluta. De kallas för att-satser. Skriv rubriken ”Förslag till beslut” och skriv att du föreslår att Riksstämman ska besluta:

  • Att se till att alla medlemmar köper gröna mobiltelefoner.

Du kan ge förslag till fler beslut, till exempel lägga till:

  • Att US ska sponsra de medlemmar som ej har råd att köpa en grön mobiltelefon.

Berätta vem du är

Under kan du underteckna med ditt namn. Är ni flera skriver ni allas namn. Skriv gärna också om ni företräder t ex ett distrikt, en distriktsstyrelse eller en specifik grupp.

Publicering av motionen

Alla motioner läggs upp på US hemsida senast fyra veckor innan stämman. De skickas också ut tillsammans med alla andra handlingar (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan, propositioner) till alla som anmält att de kommer på stämman. På det sättet får alla möjlighet att hinna läsa allt innan själva mötet.

Röstning på själva stämman

Att-satserna gör det lättare för Riksstämman att rösta om din motion. Motionen presenteras för stämman och sen föreslår ordförande för stämman att man ska rösta.

När man röstar inom en förening säger man bara Ja!

  • Mötesordförande frågar ”Kan stämman besluta att US ska se till att alla medlemmar köper gröna mobiltelefoner?”
    De som tycker det svarar: ”Ja!”
  • Därefter frågar ordförande: ”Någon däremot?”
    Då svarar de som tycker att det här är ett riktigt korkat förslag ”Ja!”

Mötesordföranden gör en bedömning och säger: ”Jag finner att vi har beslutat att… ”.

Om man tycker att ordförande bedömt fel kan man begära Votering” – det betyder att man ska ha rösträkning istället. Då får man göra om det med någon form av röstning, t ex handuppräckning eller att man håller upp sitt röstkort.

Man kan också begära ”Sluten votering” – det betyder att röstningen inte är öppen, utan man skriver på en lapp eller röstar i en app eller på något annat sätt, där ingen annan kan se hur man röstar. De flesta i US ser ju inte hur någon annan röstar, så vi tillämpar ju i praktiken sluten votering för alla våra röstningar.

Vill du ha hjälp att skriva din motion?

 Behöver du mer hjälp med att skriva din motion kan du kontakta ditt distrikt för hjälp och råd. Du kan också be riksstyrelsens sekreterare om hjälp, du når hen på mail sekreterare@ungsyn.se.