Riksstämman 2020

Här hittar du handlingarna till Riksstämman 2020. 

Inbjudan till Riksstämman 2020.

Handlingar

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019

Verksamhetsberättelse för 2019

Bokslut 2019

Handlingar till riksstämman

Verksamhetsplan 2021

Propositioner

Proposition 2020_Politiskt program

Proposition 2020_Dubbel distriktstillhörighet

Proposition 2020_Ändra US internationella namn

Proposition 2020_Gemensam medlemsavisering med SRF samt förslag på medlemsavgift för 2021

Motioner och motionssvar

Motion 2020_Rotering av plats för riksstämman

Motion 2020_Begränsa inte antalet deltagare till Nepalresan 2021

Motion_2020 Värna om distriktens självbestämmande

Motion 2020 En förändrad valberedning

Val

Valberedningens förslag

Hjälp och stöd

Här kan du läsa om hur du skriver en motion till Riksstämman.

Här kan du läsa om hur vi väljer styrelse

Här kan du läsa om vad förtroendeuppdragen i US innebär

Här finns kontaktuppgifter till årets valberedning