Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är uppbyggd som de flesta ideella föreningar. Vi har en tvåstegsorganisation med en riksorganisation och fem distrikt.

En gång om året har vi ett årsmöte, Riksstämman. Den är vårt högsta beslutande organ. Där väljs en styrelse, Riksstyrelsen, som består av som består av en ordförande och tio ledamöter. Under det kommande året ska de driva de frågor som medlemmarna beslutat om på riksstämman.

Här kan du läsa kallelse och andra dokument inför Riksstämman 2021.  

På stämman väljs specifikt en ordförande, vår ordförande sitter på två år i taget. De övriga ledamöterna väljs också på två år i taget, men man väljer dem varannat år, så hela styrelsen inte ska bytas ut på en gång. Det är för att det alltid ska finnas några i styrelsen som har varit med förut och kan stötta nyvalda.

Styrelsen har ungefär sex möteshelger per år. Kontakta  vår ordförande på mail om du har någon fråga du vill att styrelsen ska ta ställning till: ordforande@ungsyn.se

Inom riksstyrelsen välj ett Arbetsutskott (AU) som jobbar med frågor som måste hanteras mellan mötena. Det är mycket viktigt med tanke på att vi har anställd personal. AU behandlar frågor om ekonomi, samt arbetsledning för de anställda på vårt kansli.

Varje distrikt har en styrelse som består av en ordförande samt tre till sju ledamöter. Distrikten gör egna arrangemang, läger, resor mm. Du kan läsa mer om distrikten här.

Både på riks- och distriktsnivå finns även verksamhetsrevisorer som kontrollerar både vår ekonomi och vår verksamhet, samt  valberedning.

Om föreningsarbetet

Här kan du läsa om hur du kan engagera dig mer i US arbete.  

Läs mer om vad förtroendeuppdragen i US styrelse innebär.

Här kan du läsa mer om hur vi  väljer till styrelsen och hur valberedningen arbetar. 

Styrelsen får inte inte beslut hur som helst – det finns stadgar, styrdokument och ett antal policies och riktlinjer som US beslutat om, som styrelsen måste följa. Just nu håller vi på med en översyn av våra policies och de kommer troligen att förändras. Du kan hitta våra stadgar och läsa här vilka riktlinjer vi följer  här. 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen och AU här.

Du hittar kontaktuppgifter till vår personal här.

Varannan vecka kommer vårt Nyhetsbrev med information från föreningen och tips om arrangemang och annat, du kan läsa dem här