Riks

Riksorganisationen är uppbyggd som alla ideella föreningar:
En gång om året har vi ett årsmöte, Riksstämman. Där väljs en styrelse, Riksstyrelsen, som kommande år ska driva de frågor som medlemmarna beslutat om på riksstämman.

På stämman väljs specifikt en ordförande, vår ordförande sitter två år i taget. De övriga ledamöterna väljs också på två år i taget, men man väljer dem varannat år, så hela styrelsen inte ska bytas ut på en gång. Det är för att det alltid ska finnas några i styrelsen som har varit med förut och kan hjälpa och lära ut hur vi jobbar.