Tips till dig som vill plugga på folkhögskola 

Tips från Damir Porobic i samband med en föreläsning för Unga med Synnedsättning Stockholm 210816. 

Checklista inför att börja studera på folkhögskola 

Inför ansökan: 

• Tänk på att läsa igenom vad som krävs innan du söker till en utbildning. 

• Steg ett är att skriva ett kortfattat personligt brev om dig själv och varför du vill gå utbildningen. 

• Ladda upp eventuella betyg och personbevis (hämtas från Skatteverkets hemsida). 

• Tänk på att betygen inte finns i folkhögskolornas system till skillnad från Komvux/högskola, så du måste scanna in och ladda upp dem. 

• Kolla upp om skolan har internat eller ej. Fundera på om du vill bo på internat på folkhögskolan eller ha eget boende. 

• Antagningsperioden är kortare än på högskolor/universitet och du får antagningsbesked 2–4 veckor efter sista ansökningsdagen. 

Medan du väntar på antagningsbesked: 

• Du blir kallad till en antagningsdag om dina betyg och övriga meriter gör att du kan vara behörig till utbildningen. Du kommer få veta i kallelsen till dagen om du behöver förbereda dig, hur dagen ser ut, om det ska göras något antagningsprov eller intervjuer för att skolan ska kunna bedöma din personligalämplighet 

• Under antagningsdagen får du göra olika tester tillsammans med lärare och elever för att kontrollera om du är lämpad att komma in på utbildningen eller inte. Folkhögskolan lägger betydligt större vikt vid testerna och personlig lämplighet än på betyg. 

• I samband med intervjuerna får du gå en rundvandring på skolan och boendet. Då får du tillsammans med boendeansvarig preliminärt bestämma var/hur du vill bo och vilka anpassningar du behöver. 

• Fråga gärna kursansvarig redan under antagningsdagen om kursmaterial och annat som du kan behöva inför utbildningen. 

• Kolla upp om ditt kursmaterial finns tillgängligt på det media du vill ha, skulle något fattas vänder du dig till SRF folkbildning så hjälper de dig.  

• Tänk på att det inte behöver vara enbart böcker som ska anpassas, utan det kan vara allt möjligt som exempelvis anpassning av PowerPoints, bilder eller syntolkning av filmer. 

• Tänk på att vara ute i god tid då det tar tid att anpassa material och göra det tillgängligt. 

Efter antagningen: 

• Tänk på att betala in terminsavgifterna enligt anvisningar från skolan. I avgifterna ingår kopiering av kursmaterial, wifi och tillgång till bibliotek. Du har rätt till inloggning på Legimus om du inte redan har detta. Kontakta ditt lokala bibliotek för att få rätt stöd. 

• Om du bor på internat, tänk även på att betala hyran. I den ingår vanligtvis logi och kost under vardagarna. På helgerna får man vanligtvis stå för maten själv. 

Fördelar med folkhögskola 

• Tiden för en yrkesutbildning på folkhögskola är kortare än för liknande utbildningar på högskola/universitet. 

• SRF folkbildning har större möjligheter att anpassa studiematerial än vad exempelvis SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) eller MTM (Myndigheten för tillgängliga media) har. 

• Många som har gått på en folkhögskola anser att det är en annan typ av gemenskap än på många andra utbildningar. 

• Aktiviteterna knyter ofta samman till folkhögskolans/ studieortens historia och traditioner. Klassens egna kunskaper är viktiga i utbildningen, klassen har alltså stora möjligheter att påverka utbildningen med egna erfarenheter. Erfarenhetsutbytet är en viktig del av lärandet på folkhögskola. 

• Utbildningarna är mer flexibla och tempot är anpassat till elevernas förmåga. 

• Det finns ett stort utbud på skolan, vilket gör att eleverna peppar varandra till att utvecklas mer och även testa nya utbildningar. 

Avslutningsvis vill jag rekommendera att gå på folkhögskola för att det ger så mycket mer än vad man tror. 
//Damir Porobic