10 tips om att skriva debattartiklar och andra texter

Du får i uppdrag att skriva en debattartikel eftersom du har många åsikter om en fråga och är bra på att uttrycka dig i ord. Det är dock inte riktigt samma sak att uttrycka sig muntligt, som skriftligt. När du skriver en text behöver du vara mer strukturerad, kunna hantverket skriva och ha en klarare bild av vad du vill säga.

Mina bästa tips är:

 1. Skriv!
  Skriv ner det du vill säga – du behöver inte ha strukturen klar för dig. Rada upp dina argument, fundera på vad som är viktigast, vad som är bakgrunden, och hur du ska presentera dig själv. Vad är ditt budskap? Vad vill du att läsaren ska tänka, tycka, göra?

 2. Strukturera
  När du har grunden ska du strukturera texten. Börja med det viktigaste, vad du vill säga, det som är nyheten eller det du vill ska hända. Därefter ger du bakgrunden: det kan vara historik, vem du är och varför du anser att det här är viktigt. Du kommer att hitta saker som du glömt eller hål i logiken. Fyll på med det. Fortsätt med att ge mer information: vad behöver hända, vem gäller det osv. Avsluta med att upprepa det du sa i inledningen, du kan använda andra ord eller upprepa din första mening, men budskapet ska vara det samma.

 3. Rubriker
  Vad är en slagkraftig rubrik för din text? Vad skulle göra att man stannar upp och läser din artikel? Rubriken måste speglas i texten, det kan inte var något som inte alls har med den att göra. Dela upp texten i stycken och sätt mellanrubriker om det är en längre text.

 4. De journalistiska frågorna Har du svarat på de fem journalistiska frågorna: Vad?, Vem?, Vilka?, Hur?, När? Det är bra om du lyckas få med svar på Varför? också, men det är inte alltid det går. Slutligen, försök belysa Konsekvenserna av det du föreslår, eller det som kommer att hända om man inte gör så.

  Gammaldags fjäderpenna som står i ett bläckhorn fyllt med svart bläck.
 5. Skrivregler
  Se till att din text håller de grundläggande skrivreglerna: stor bokstav först, punkt sist. Var extra noga om du använder textläsare eller punktskrift: det är inte alltid de skiljer på stor och liten bokstav. Varje mening ska ha subjekt och predikat, i talspråk hoppar vi ofta över subjektet.

 6. Upprepa ej ord
  Läs genom texten och kolla att du inte använt samma ord flera gånger, använd i stället synonymer eller skriv om det med andra ord.

 7. Skriv kort
  Skriv korta meningar och undvik bisatser. En text blir mer lättläst om du inte skriver jättelånga meningar där läsaren kan trassla in sig och glömma vad du började med. Låt inte texten bli för lång, då tappar du läsare.

 8. Läsaranpassa
  Skriv helst så att vem som helst kan läsa din artikel och förstå vad den handlar om. Ju mer komplicerat ämne, ju lättare är det att skriva komplicerat. Det är mycket svårare att skriva enkelt.

  Anpassa efter din målgrupp: är det alla som ska läsa måste de kunna förstå utan att ha gått en kurs innan, skriver du om pedagogik för lärare så kan du kanske utgå från att de känner till vissa begrepp utan att du måste förklara dem.

 9. Korrekturläsning
  Be någon annan korrekturläsa din text. Du kan inte se dina egna fel, för texten är redan klar i ditt huvud. Även om du kört rättstavningsprogrammet, kan vissa ord vara rätt stavade, men vara fel använda. Var noga med att du vill ha hjälp med korrekturläsning, inte vad du skrivit om. Många misstar korrekturläsning med att ge råd. Du vill att det ska vara korrekt svenska och inga logiska hopp.

 10. Redan de gamla grekerna
  De gamla grekerna var otroligt duktiga på retorik och argumentation, de hade speciella skolor bara för det. De hade tre begrepp som de såg som viktiga: Pathos, Logos och Ethos.

  De tre behöver du visa på:
  Pathos – att du brinner för ämnet och tycker det är viktigt.
  Logos – att du presenterar dina tankar och idéer på ett logiskt sätt så att andra kan förstå.
  Ethos – med vilken rätt uttalar du dig? Varför ska läsaren lyssna på dig? Det kan vara så att du har egen erfarenhet av frågan, att du är utbildad inom ämnet, eller företräder en organisation, t ex US.

Lycka till med skrivandet!
Ylva Ekdahl,
medlemssekreterare US, samt författare och bloggare