Pressmeddelande: Unga med Synnedsättning släpper undersökning om förskrivning av smarta mobiler och surfplattor

Enskede, 2017-03-01

Idag den 1 mars släpper Riksorganisationen Unga med Synnedsättning en undersökning om syncentralernas förskrivning av smarta mobiler och surfplattor. Undersökningen bygger på två enkäter, en till syncentralerna och en till unga med synnedsättning i åldersspannet 15–30 år. Undersökningen visar att få av landets syncentraler förskriver smarta mobiler och surfplattor, samtidigt som de unga lyfter fram dem som ett av sina viktigaste hjälpmedel.

Vi vill skapa debatt och diskussion kring synen på den smarta mobilen och surfplattan som hjälpmedel. Ingen av dessa klassas idag som ett faktiskt hjälpmedel, trots att majoriteten av de svarande unga i enkäten pekar på den smarta mobilen som något av det viktigaste för ökad självständighet i såväl studier och arbete som familjeliv och på fritiden, säger Johan Wingestad, kanslichef Unga med Synnedsättning.

Även om det är få av syncentralerna som i dagsläget förskriver smarta mobiler och surfplattor utbildar många av dem både den egna personalen (63 procent) och de inskrivna (56 procent) i hur de kan användas som hjälpmedel. Flertalet av de syncentraler som i dagsläget inte har denna typ av utbildningar planerar att starta upp sådana i framtiden. Det pekar på att syncentralerna i mångt och mycket delar de unga med synnedsättnings uppfattning att smarta mobiler och surfplattor utgör ett mycket viktigt hjälpmedel.

Det borde således vara rimligt att ställa frågan om smarta mobiler och surfplattor inte borde förskrivas i en större omfattning i framtiden, säger Linus Forsberg, ordförande Unga med Synnedsättning.

Undersökningen finns bifogad som PDF samt kan laddas ned här: länk

Kontakta Josefin Bergstrand, politisk sekreterare för pressbilder eller boka intervju.

Presskontakt

josefin_80113

Foto: Heidi Backman

Josefin Bergstrand
Politisk Sekreterare
Mobil: 076-539 92 87
E-post: josefin@ungsyn.se