Planera en US-aktivitet

Vill du vara med och planera en aktivitet på US Riks? För att planera en riksaktivitet är det bra att ha varit med och planerat aktiviteter på distriktsnivå först. Kontakta gärna ditt distrikt för att se vilka aktuella aktiviteter du kan hjälpa till med där. Tänk på att planeringsgrupperna börjar arbeta långt innan aktiviteter annonseras.

Om du vill vara med och planera en kommande US-aktivitet på riksnivå kan du maila riksstyrelsen@ungsyn.se för information om vad som är aktuellt att planera härnäst.