US i Bolivia

FENACIEBO Bolivia

FENACIBO är den nationella organisationen för personer med synnedsättning i Bolivia. Projektets målsättning är att på olika sätt stärka de unga medlemmarna inom FENACIEBO och ge dem en starkare röst såväl inom den egna organisationen som i samhället i stort. Under året har ett antal workshops genomförts i samarbete med FENACIEBO:s ungdomskommission i syfte att stärka medlemmarnas självförtroende och förbättra deras kunskaper om projekt- och rättighetsarbete.

Ledamöter i FENACIBO ungdomskomission genomförde en studieresa till Stockholm mellan den 25 september – 1 oktober. På programmet stod bland annat ett antal studiebesök på ett antal myndigheter och organisationer, där ibland Myndigheten för delaktighet (MTM), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och SRF. Under besöket fick också ledamöterna möjlighet att utbyta perspektiv och erfarenheter med US medlemmar.

MyRight

US är en av 22 organisationer inom den svenska funktionshinderrörelsen som är medlemmar i den ideella föreningen MyRight. MyRight har en stödjande och samordnande roll sett till medlemsorganisationernas internationella utvecklingssamarbeten i Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Bosnien-Hercegovina, Nepal och Sri Lanka. US har ett projekt i Bolivia och ett i Nepal. Både projektet kommer pågå i tre år med start den 1 januari 2015.

Länk till MyRights hemsida