US i Norden

NUK

US är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén). NUK är en del av NSK (Nordiska Samarbetskommittén) som samlar den nordiska intresseorganisationerna för personer med synnedsättning. US är ordförande för NUK under 2017. Arbetet inom NUK syftar till att stärka och utveckla kontakten och samarbetet mellan de nordiska länderna. Utöver träffar inom nätverket deltar medlemsorganisationerna även på varandras årsmöten.

Nordic Camp