Nätverk och andra samarbeten

US är engagerade i ett antal nätverk och är även medlemmar i paraplyorganisationer. Nedan ser du en lista på US externa nätverk och grupper. För frågor kan ni kontakta den angivna kontaktpersonen. I vissa fall kan ni också klicka på länken så kommer ni till respektive organisations/nätverks hemsida.

Paraplyorganisationer

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Kontakt hos US: (sekreterare@ungsyn.s)

MyRight

Kontakt i US: Rakel Eriksson (rakel.eriksson90@gmail.com)

FQ – Forum Kvinnor och Funktionshinder

Kontakt i US: riksstyrelsen@ungsyn.se

Nätverk

LSU:s nätverk för utvecklingssamarbete

Kontaktperson för US: Rakel Eriksson (rakel.eriksson90@gmail.com)

NUFT – Nätverket Unga för Tillgänglighet

Kontakt hos US: (ordforande@ungsyn.se)

Generation Pep – nätverket Peppare

Kontakt hos US: Fokus Påverkan (paverkan@ungsyn.se)

IIDL – International Initiative for Disability Leadership

Kontakt hos US:  Fokus Internationellt (internationellt@ungsyn.se)

Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) ungdomsnätverk

Kontaktperson för US: Adrian Mikkelsen

Nordiska Ungdomskommittén (NUK)

Kontakt hos US: Fokus Internationellt (internationellt@ungsyn.se)

FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter

Kontakt hos US: Fokus Påverkan (paverkan@ungsyn.se)

Övriga kontakter

Synskadades Riksförbund

Kontakt hos US: (ordforande@ungsyn.se)

Fällingsbo folkhögskolas användarråd (syntolkningsutbildningen)

Kontaktperson hos US: Rakel Eriksson (rakel.eriksson90@gmail.com)