Nätverk och andra samarbeten

US är engagerade i ett antal nätverk och är även medlemmar i paraplyorganisationer. Nedan ser du en lista på US externa nätverk och grupper. För frågor kan ni kontakta den angivna kontaktpersonen. I vissa fall kan ni också klicka på länken så kommer ni till respektive organisations/nätverks hemsida.

 

Paraplyorganisationer

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Kontakt i US: Linus Forsberg (linus@ungsyn.se)

MyRight

Kontakt i US: Rakel Eriksson (rakel.eriksson90@gmail.com)

FQ -Forum Kvinnor och Funktionshinder

Kontakt i US: riksstyrelsen@ungsyn.se

 

Nätverk

LSU:s nätverk för utvecklingssamarbete

Kontakt i US: Rakel Eriksson (rakel.eriksson90@gmail.com)

LSU:s nätverk för minoritets- och urfolksfrågor

Kontakt i US: Fokus Påverkan (paverkan@ungsyn.se)

LSU:s Orförandenätverk

Kontakt i US: Linus Forsberg (linus@ungsyn.se)

NUFT – Nätverket Unga för Tillgänglighet

Kontaktperson i US: Linus Forsberg (linus@ungsyn.se)

Generation Pep – nätverket Peppare

Kontaktperson i US: Fokus Påverkan (paverkan@ungsyn.se) eller Hälsogruppen (halsa@ungsyn.se)

IIDL – International Initiative for Disability Leadership

Kontaktperson I US:  Fokus Internationellt (internationellt@ungsyn.se)

Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) ungdomsnätverk

Kontakt i US: Linus Forsberg (linus@ungsyn.se)

Nordiska Ungdomskommittén (NUK)

Fokus Internationellt (internationellt@ungsyn.se)

FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter

Kontakt i US: Fokus Påverkan (paverkan@ungsyn.se)

Övriga kontakter

Synskadades Riksförbund

Kontakt i US: Linus Forsberg (linus@ungsyn.se) och Mattias Winsa (mattias.winsa97@hotmail.com)