Vad är en förening?

En förening är en organiserad verksamhet, där man har stadgar (regler) som bestämmer vem som kan be att få vara med, hur föreningen ska drivas och hur man ska välja styrelse (de som driver verksamheten).

I Sverige finns lagar som styr hur en förening ska registrera sig och redovisa sin verksamhet. För att bilda en förening måste man vara minst tre personer, man registrerar sig på skatteverket och får då ett organisationsnummer. Man måste också ha ett medlemsmöte där man väljer en styrelse och vem som får ”teckna firma”, dvs skriva på papper för föreningen. Oftast i en förening skriver man att man ska teckna firma ”två i förening”, alltså att det bör vara två personer som skriver på papper.

Papper kan vara avtal, t  ex för att öppna ett bankkonto eller göra ett samarbetsavtal med ett företag eller en kommun.