Medlemsforum 2018

Medlemsforum är US årsmöte och största årliga sammankomst. Medlemsforum brukar pågå i fyra dagar varav tre av dagarna till största delen ägnas åt årsmötesförhandlingarna.

Nedan kan du läsa/ladda ner möteshandlingarna en och en, klicka bara på handlingens rubrik.

4A – Förslag på dagordning för Medlemsforum

4B – Förslag på arbetsordning

4C – Förslag på mötesformer

8B – Uppföljning av verksamhetsplanen för 2018

9 – Riksstyrelsens Verksamhetsberättelse för 2017

15A – Proposition – Slutgiltig avveckling av Unga Synskadade Distrikt CWUX och Unga Synskadade Skåne

15B – Proposition – Förslag på medlemsavgift för 2019

16A – Proposition – Ändra US internationella namn

16B – Motion – §4.5 Alkohol och droger

16C – Motion – Stadgeändring av 5.2_

16D – Proposition – Nytt förslag på när Medlemsforum ska hålas

16E – Proposition – Ökad transparens kring riksstyrelsens propositioner

16F – Proposition – Minska Riksstyrelsens storlek

16G – Motion – §7 Extra medlemsforum

16H – Proposition – Förtydligande av styrelsens internkonstituering

16I – Motion – §8.2 Sammansättning av konstetuering

16J – Proposition – Förtydliga proceduren vid entledigande

16K – Motion – §8.3 Mandatperiod avgång och beslutsmässighet

16L – Motion – Stadgeändring av 8.5_

16M – Proposition – Återinför Riksråd

17 – Förslag på arvoden och ersättningar

18A – Motion – Ett tryggt US

18B – Proposition – Två förslag på tema för 2019

18C – Motion – Höjning av medlemspotten

18D – Förslag på verksamhetsplan för 2019

19A – Förslag på rambudget för 2019

20 – Valunderlag

21A – Motion – US framtid

21B – Motion – Ansvarsförordning

21C – Motion – En ökad bredd av tillgängligt kulturutbud

21D – Motion – Inför ett tillgänglighetssertifikat

21E – Motion – Introduktionsfilm till ledsagare

21F – Motion – Kandidering till styrelseposter

21G – Motion – Nätverk för Tjejer och Ickebinära

21H – Motion – US ska kämpa för LSS

21I – Motion – Modernisera marknadsföringen

Övriga handlingar

Revisionsberättelse 2017

Årsredovisning 2017