Riksstyrelse & Arbetsutskott

Obs! Vi byter it-lösning i början av januari. Om ni vill kontakta någon i riksstyrelsen ber vi er därför att mejla info@ungsyn.se, så vidarebefordrar vi mejlet till rätt person.

Ordförande

linus_79064
Linus Forsberg

Tel. 072-9079133

Vice ordförande

paulina_80010
Paulina Pettersson

Tel. 0760554049
Särskilt ansvarig för: US integrationsprojekt

Sekreterare

lukas_79248
Lukas Appelqvist

Tel. 0767677771
Särskilt ansvarig för: Utbildningsfrågor

Vice sekreterare

Mathias Palm
Tel. 0735252414
Särskilt ansvarig för: LSS-frågor

Ekonomiskt ansvarig

Peter Blachowski
Tel. 073-7288854

Vice ekonomiskt ansvarig

lucy_79906
Lucy Jonsson
Tel. 0709220464
Särskilt ansvarig för: Hbtq- och flerfunktionsnedsättningsfrågor

Övriga ledamöter

caroline_79301
Caroline Dahlberg
Tel. 070-6959134
Särskilt ansvarig för: Arbetsmarknadsfrågor

Claudio Quitral
Tel. 072-1530861
Särskilt ansvarig för: Utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor

jennifer_79512
Jennifer Jungelin

Tel. 076-594 20 81
Särskilt ansvarig för: Färdtjänstfrågor

hanna_79887
Hannah Ryding

Tel. 0722759516
Särskilt ansvarig för: Jämställdhetsfrågor och US integrationsprojekt

hannes_79134
Hannes Juhlin Lagrelius

Tel. 076-367 77 84
Särskilt ansvarig för: Internationella frågor

AU (Arbetsutskottet)

Ordinarie ledamöter: Linus Forsberg, Mathias Palm och Peter Blachowski
Ersättare: Lucy Jonsson
E-post: au@ungsyn.se

Samtliga bilder av fotograf Heidi Backman