Riksstyrelse, Valberedningen och Arbetsutskottet

Riksstyrelse

Kontakt: riksstyrelsen@ungsyn.se

Ordförande

 

Frida Karlander
Tel: 070-6565092
Mail: ordförande@ungsyn.se

Ansvarar för styrelseledning, strategisk organisationsutveckling och är ansiktet utåt.

Vice ordförande

rakel_83429_webb

Rakel Eriksson
Tel. 070-5190242

Ansvar för personal- och kanslifrågor.

(fotograf Heidi Backman)

Sekreterare

Kitiara Ryding
Mail: sekreterare@ungsyn.se

Vice sekreterare

Martin Klevelid

Ekonomiskt ansvarig

Mattias Winsa

Vice ekonomiskt ansvarig

Linus Johansson

Ledamot

Fowzia Ahmed

Ledamot

Aron Sortelius

Ledamot

Christoffer Örnevik

Ledamot

Suleiman Khallat

Ledamot

Sofie Fredriksson


Valberedningen

Kontakt: val@ungsyn.se


Arbetsutskottet

Kontakt: au @ungsyn.se

Frida Karlander – Sammankallande

Rakel Eriksson – Ordinarie ledamot

Suleiman Khallat –  Ordinarie ledamot

Mattias Winsa – Ersättare