Riksstyrelse, Valberedningen och Arbetsutskottet

Riksstyrelse

Kontakt: riksstyrelsen@ungsyn.se

Ordförande

Bild Frida Karlander

Frida Karlander
Tel: 070-6565092
Mail: ordförande@ungsyn.se

Ansvarar för styrelseledning, strategisk organisationsutveckling och är ansiktet utåt.

(Fotograf: Jonna Eliasson)

Vice ordförande

Bild Rakel Eriksson

Rakel Eriksson
Tel. 070-5190242

Ansvar för personal- och kanslifrågor.

(fotograf Heidi Backman)

Sekreterare

Kitiara Ryding
Mail: sekreterare@ungsyn.se

Vice sekreterare

Martin Klevelid

Ekonomiskt ansvarig

Bild Mattias Winsa

Mattias Winsa

Vice ekonomiskt ansvarig

Linus Johansson

Ledamot

Fowzia Ahmed

Ledamot

Aron Sortelius

Ledamot

Christoffer Örnevik

Ledamot

Suleiman Khallat

Ledamot

Sofie Fredriksson


Valberedningen

Kontakt: val@ungsyn.se


Arbetsutskottet

Kontakt: au @ungsyn.se

Frida Karlander – Sammankallande

Rakel Eriksson – Ordinarie ledamot

Suleiman Khallat –  Ordinarie ledamot

Mattias Winsa – Ersättare