Riksstyrelsen, Arbetsutskottet (AU) och Valberedningen

Riksstyrelse 2020

Kontakt: riksstyrelsen@ungsyn.se

Ordförande

Bild Frida Karlander
Frida Karlander

Tel: 070-6565092
Mail: ordförande@ungsyn.se

Ansvarar för styrelseledning, strategisk organisationsutveckling och är ansiktet utåt.

(Fotograf: Lukas Lennse)

Vice ordförande

Bild Rakel Eriksson
Rakel Eriksson

Tel. 070-5190242

Ansvarar för personal- och kanslifrågor.

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Heidi Backman)

 

Sekreterare

Bild Kevin Kjelldahl
Kevin Kjelldahl

Mandatperiod till 2022.

(Fotograf: Lukas Lennse)


Vice sekreterare

Bild Emma Lindh
Emma Lindh

Mandatperiod till 2022.

(Fotograf: Lukas Lennse)

 

Ekonomiskt ansvarig

Bild Mattias Winsa
Mattias Winsa

Mandatperiod till 2022.

(Fotograf: Lukas Lennse)

 

Vice ekonomiskt ansvarig

Bild Linus Johansson
Linus Johansson

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Fabian van Blaricum) 

 

 

Ledamöter

Bild Aron Sortelius
Aron Sortelius

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Lukas Lennse)

 

Bild Sofie Fredriksson
Sofie Fredriksson

Mandatperiod till 2022.

(Fotograf: Lukas Lennse)

Bild Anders Ziethén
Anders Ziethén

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Lukas Lennse)

Bild Olivia Wisnievska
Olivia Winsniewska

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Lukas Lennse)

Bild Lukas Appelqvist
Lukas Appelqvist

Mandatperiod till 2021.

(Fotograf: Lukas Lennse)


Arbetsutskottet

Kontakt: au@ungsyn.se

Frida Karlander – sammankallande

Rakel Eriksson – ordinarie ledamot

Kevin Kjelldahl – ordinarie ledamot

Linus Johansson – ersättare

Mattias Winsa – adjungerad


Valberedningen

Kontakt: val@ungsyn.se

Elliot Holmgren – sammankallande

Johannes Segersten – ordinarie ledamot

Jonathan Nyman – ordinarie ledamot

Saman Bahram – ordinarie ledamot