Riksstyrelse & AU


Ordförande

linus_83795_webb

Linus Forsberg
Tel. 072-9079133


Vice ordförande

emma_83193_webb

Emma Rävås
Tel. 073-3546036
Särskilt ansvarig för: språkfrågor


Sekreterare

kristoffer_83097h_webb

Christoffer Telin
Tel. 070-2386017
Särskilt ansvarig för: Krossa Funkofobin (internt)


Vice sekreterare

paulina_80010

paulina_79992

Paulina Pettersson
Tel. 076-0554049
Särskilt ansvarig för: Hållbara engagemangsfrågor


Ekonomiskt ansvarig

peter_84584_webb

Peter Blachowski
Tel. 073-7288854


Vice ekonomiskt ansvarig

lukas_79248

Lukas Appelqvist
Tel. 076-7677771
Särskilt ansvarig för: Internationella frågor


Övriga ledamöter

lucy_83664_1webb

Lucy Jonsson
Tel. 070-9220464
Särskilt ansvarig för: Hbtq- och flerfunktionsnedsättningsfrågor


caroline_83383_webb

Caroline Dahlberg
Tel. 070-6959134
Särskilt ansvarig för: hbtq och flerfunktionsnedsättningsfrågor


hannes_84661_webb

Hannes Juhlin Lagrelius
Tel. 076-367 77 84
Särskilt ansvarig för: Internationella frågor


mathias_83511_1webb

Mattias Vinsa
Tel. 070-3982082
Särskilt ansvarig för: Medlemsrekrytering och medlemsvård


rakel_83429_webb

Rakel Eriksson
Tel. 070-5190242
Särskilt ansvarig för: Krossa Funkofobin! (externt) och medlemsrekrytering och medlemsvård


AU (Arbetsutskottet)

Ordinarie ledamöter: Linus Forsberg, Emma Rävås och Peter Blachowski
Ersättare: Lukas Appelqvist
E-post: au@ungsyn.se


Samtliga bilder av fotograf Heidi Backman