Rikskansli

Kansliet

Inbjudningar, allmänna frågor om medlemskap, en aktivitet eller om du är osäker på vem du ska vända dig till med dina frågor. För brådskande frågor, vänligen kontakta en enskild anställd.

Telefon: 08-399 282

Mail: info@ungsyn.se

Kanslisamordnare

För frågor om US Riks verksamhet – kontakta kanslisamordnare Rickard Klerfors.

Telefon: 076 539 92 84

Mail: rickard@ungsyn.se

Medlemssekreterare

För frågor rörande ett av våra distrikt, en US-aktivitet eller andra medlemsrelaterade frågor – kontakta medlemssekreterare Christer Nensen.

Telefon: 076 539 92 86

Mail: christer@ungsyn.se

Politisk sekreterare

För frågor om US politiska påverkansarbete eller internationella projekt – kontakta politiska sekreteraren Aniina Karlsdottir.

Telefon: 076 539 92 87

Mail: aniina@ungsyn.se