Kompetenscentrum

Här kommer vi att lägga upp tips om att utbilda sig och söka jobb.

Arvsfondsprojektet Från skola till arbete

Att skapa webbaserade guider, som ska underlätta övergången mellan skola och arbetsliv för ungdomar med synnedsättning. Det är målsättningen för det projekt som SRF Skåne driver tillsammans med US Syd, SRF riks och Iris Hadar med finansiering av Allmänna arvsfonden.

Många unga tycker att det kan vara svårt att veta vilket jobb man vill ha och hur man ska göra för att nå dit. För en ungdom med synnedsättning kan det finnas ännu fler funderingar. Vilka rättigheter har jag? Hur kommer det att fungera? När ska jag berätta om min synnedsättning? Alla dessa frågor är det tänkt att guiden ska kunna svara på.

Guiderna kommer att finnas i två olika versioner: en riktad till ungdomar och en till de professionella som de möter på vägen mot jobb (exempelvis studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare).

Läs mer på projektets hemsida: https://www.srf.nu/om-oss/distrikt-och-lokalforeningar/skane/skola-till-arbete/

Anna Balte är projektledare, hon skriver: ”Har ni frågor, tankar eller idéer om projektet är ni alltid välkomna att kontakta mig på telefon: 0735-18 20 33, eller via mail: anna.balte@srf.nu ”

Vilka jobb kan jag satsa på?

SRF har gjort en sammanställning på ett stort antal yrken som personer med synnedsättning kan klara av. De har också skrivit om vad man gör och vilken kompetens som krävs för varje yrke. Du hittar listan här.

Att plugga på folkhögskola

Damir Porobic ger sina bästa tips om hur du gör när du ska söka till en folkhögskola. Läs mer här.

Här hittar du mer information om vad en folkhögskola är och hur de fungerar: https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/

Stipendier för studier

Det finns en del studiestipendier som den som har en synnedsättning kan söka.
Ett exempel är KMA (Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade), läs mer här.
Ett annat är Sunnerdals handikappsfond, läs mer här.
De administreras av Synskadades stiftelse, men det finns fler stiftelser som ger studiestipendier, sök på nätet.

Lär dig punktskrift

Att ha ett eget skriftspråk är jätteviktigt för att kunna formulera sig, stava och skriva bra. Det går också att få sin kurslitteratur på punktskrift. För den som missat att lära sig det i skolan håller SRF helgkurser i punktskrift. Här hittar du tillfällena för 2022 och kan anmäla dig:
https://www.srf.nu/det-har-gor-vi/studier/punktskriftskurser/