Logo US Syd

Kallelse till US Syd:s digitala årsmöte 20 mars 2021

Snabbinfo

Vad: Årsmöte för US Syd
Var: på nätet
När: 20 mars 2021 kl 13 -17
Sista anmälningsdag: 12 mars
Sista dag för motioner: 28 februari

Härmed kallar US Syd till digitalt årsmöte lördagen den 20e mars kl. 13:00 till 17:00.

Ni kommer att få information och instruktioner i bekräftelsen efter sista anmälningsdagen.

Årsmötet ska behandla bland annat följande punkter:

Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Revisionsberättelse 2020
Budget 2021/2022
Verksamhetsplan 2021/2022
Stadgar 2021
Styrelsens ansvarsfrihet
Motioner
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisorer 
Övriga frågor

Anmäl er till US Syds ombudsman Laoko Sardar på e-post: kansli@ussyd.se eller telefon 0470-17771

Sista anmälningsdag är 12:e mars 2021.

För att kunna rösta på årsmötet måste du ha betalat in årets medlemsavgift på 100 kronor. Den ska betalas in till plusgiro: 83 37 59-4 eller Swishnummer: 1232980936. Skriv för- och efternamn för den det gäller och medlemsavgift 2021. (Använd gärna ditt inbetalningskort som skickats ut, på det finns även en QR-kod till swish där alla din uppgifter redan är förifyllda.)

Vill du lämna motioner till årsmötet ska dessa vara inskickade senast 28 februari.

Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen/valberedningen, eller vill nominera någon så är det bara att höra av sig till valberedningen på val@ussyd.se.

Kontakta planeringsgruppen om du har frågor om årsmötet.

Abdullah Aamar, Telefon: 072-833 59 15, E-post: abdullah.aamar@ussyd.se   
Khaled Walid, Telefon: 070-040 78 49, E-post: khaled.walid@ussyd.se

Vinterhälsningar
Planeringsgruppen
Abdullah, Esmeralda och Khaled