Internationellt

US internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre förutsättningar för samarbete och utbyte mellan nationer. US är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén) som samlar de nordiska ungdomsorganisationerna för personer med synnedsättning. Därutöver deltar US fortlöpande i olika aktiviteter och sammankomster inom EU och internationellt.

US bedriver ett internationellt utvecklingssamarbete i Nepal i samarbete med BYAN (Blind Youth Association Nepal) under perioden 2018-2021. Projektet drivs inom ramen för US medlemskap i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

US samarbetsprojekt i Nepal

US i Norden