Internationella funktionshinderdagen 3 december 2020

Bild Frida KarlanderIdag är det internationella funktionshinderdagen. Vår ordförande Frida Karlander reflekterar över hur det är att leva med en synnedsättning och hur viktigt det är att bli bemött med höga förväntningar.

 

Idag är det internationella funktionshinderdagen.

För mig har alltid det viktigaste varit att bli bemött med respekt och tron på att jag är en individ som klarar av min vardag, inte vilken terminologi som används när någon inleder ett samtal med mig. Idag finns en rädsla för att använda fel benämning av funktionsnedsättningen vilket skapar en osäkerhet i att ta kontakt, det tycker jag vi behöver komma ifrån. För mig är inte det viktigaste om du till exempel säger synskadad eller använder ordet synnedsättning, så länge du bemöter mig med nyfikenhet och respekt. Jag tror vi tillsammans måste jobba för att få bort denna rädsla så att detta inte leder till barriärer mellan oss.

Jag möts tyvärr då och då av väldigt låga förväntningar från människor som träffar mig i olika sammanhang. Det kan vara att någon uttrycker att hen blir imponerad av att jag kan placera en kaffekopp utan att spilla eller klarar att transportera mig på egen hand från mitt hem till en annan plats. Dessa låga förväntningar är frustrerande och handlar ofta om okunskap.

Låga förväntningar kan tyvärr hindra oss eller göra det betydligt svårare att komma in i olika sammanhang. Utgå istället från att jag klarar saker, så säger jag själv till om det finns något jag inte klarar och skulle önska hjälp med. För min egen självkänsla och självförtroende vill jag visa att jag kan och jag vill också att omgivningen ska tro på mig som självständig individ. Om vår omgivning och hela samhället bemöter mig och mina vänner i US med låga förväntningar redan från när vi är barn, kommer detta i längden påverka vår egen bild av vad vi tror att vi klarar även som vuxna. Gör oss inte denna otjänst!

Med detta sagt så hoppas jag att du inte tvekar över att ta kontakt med någon med en funktionsnedsättning av rädsla för att säga ”fel”. Förvänta dig också att vi hittar strategier i vår vardag för att kunna vara delaktiga och självständiga individer i samhället.

Frida Karlander, ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning