Inbjudan Organisationsträffen 2019

Snabbinfo:

Vad: Organisationsträff

När: 12 – 14 april

Plats: Axevalla Folkhögskola i Axvall

Sista anmälningsdatum: 31 mars 2019

Primär målgrupp: Förtroendevalda medlemmar

Deltagaravgift: Organisationsträffen är avgiftsfri

Helgen den 12 – 14 april arrangerar US en organisationsträff med kombinerade aktiviteter. Under lördagen kommer en utbildning i organisationsekonomi att genomföras.  Utbildningen kommer att vara uppstarten av ett internt ekonominätverk för förtroendevalda som har ekonomiskt ansvar, för fortsatt internutbildning och nätverkande. Parallellt kommer en utbildning i arbetsgivarkunskap samt i arbetsmiljöansvar att genomföras. På söndagen ligger fokus på organisationens olika styrdokument, policys och riktlinjer.

Anmäl dig så snart som möjligt, senast 31 mars, genom att fylla i blanketten via denna länk.

Om du inte kan fylla i blanketten kan du också ringa till kansliet på telefon 08 399 282.

Notera att alla US aktiviteter är alkohol- och drogfria.

Vi vill också uppmana alla deltagare att behandla varandra med omsorg och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga på aktiviteten. Om du upplever dig illa behandlad eller otrygg så kan du kontakta Aniina på kansliet: aniina@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 87. Aniina är utsedd kontaktperson för anmälningar av trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Hon tar gärna emot samtal, sms eller e-post om du känner dig otrygg eller illa behandlad i samband med en US-aktivitet. Hon har tystnadsplikt och får inte föra vidare informationen utan ditt godkännande.

Med vänliga hälsningar,

Planeringsgruppen