Vårt arbete i Fokus Påverkan

MEDIAKONTAKTER

Ibland skapar US nyheter. Det kan handla om medlemmarnas arbete som uppmärksammats eller att US tar fram en rapport som skapar debatt. US har också en beredskap att kommentera eller göra ett tydligt ställningstagande i en aktuell fråga eller diskussion.

REMISSINSTANS

US är en remissinstans, vilket innebär att lagstiftaren, inte sällan riksdag och regering, ber US att inkomma med synpunkter på aktuella lagförslag och förändringar av betydelse för unga med synnedsättning.

SAMARBETE OCH NÄTVERK

US är aktiv part i funktionshinderrörelsens och ungdomsrörelsens gemensamma påverkansarbete. Samarbetet med SRF (Synskadades riksförbund), NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) och medlemskapet i LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) kan lyftas fram som särskilt viktiga. US deltar också återkommande på/i konferenser, debatter och publika framträdanden för att lyfta fram och diskutera medlemmarnas frågor.

AKTIONER, UPPROP OCH KAMPANJER

US som riksorganisation arrangerar då och då olika aktioner, upprop och kampanjer, för att skapa uppmärksamhet kring särskilda brister och problem och utmaningar i medlemmarnas vardag.  Vi stöttar också våra distrikt i deras påverkansarbete, till exempel genom utbildningar, stöd i planering eller genom att hjälpa till att kommunicera arbetet utåt.

MÄRKESDAGAR

Vi använder oss löpande av olika märkesdagar kopplade till målgruppen för att lyfta frågor vi ser som viktiga. Viktiga dagar är:

  • Punktskriftens dag 4 januari.
  • Syntolkningsdagen 12 mars.
  • Ledarhundens dag, sista onsdagen i april.
  • Internationella tillgänglighetsdagen 15 maj.
  • Vita käppens dag 15 oktober.
  • Internationella funktionshinderdagen 3 december.