Fokus Påverkan

– Varför är det viktigt att US jobbar med påverkansarbete?

– Genom påverkansarbete kan US utvecklas till det positiva och visa andra vad vi står för. Vi synskadade kan få vår röst hörd och bli mer uppmärksammade av andra.

Freddie Andersson, 17 år, medlem, Norrköping

…..

Fokus Påverkan leder och samordnar US intressepolitiska arbete, som riktar sig så väl till allmänhet som till politiker, företag och andra organisationer. Vi jobbar för ett mer jämlikt samhälle.

En grupp bestående av medlemmar och den politiska sekreteraren arbetar med att driva Fokus Påverkans frågor. Har du frågor eller vill vara med i gruppen når du dem på e-postadress: paverkan@ungsyn.se

Vision

US påverkansarbete ska arbeta för att samhällets ungdomspolitiska mål i praktiken också ska inkludera alla ungdomar med en synnedsättning. Vi arbetar för att: 

  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha goda levnadsvillkor. 
  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha makt och inflytande att forma sina liv. 
  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha inflytande över samhällsutvecklingen.  

US ska motarbeta de problem och utmaningar som finns, och lyfta positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. Vi verkar för att ge medlemmarna en röst i det offentliga rummet och gentemot beslutsfattare och myndigheter. US strävar efter i möjligaste mån samarbeta med andra organisationer och institutioner för att skapa ett bättre, rättvisare och ett mer tillgängligt samhälle. 

 

Läs mer

Läs mer om vad vi gör här: Vårt arbete

Våra intressepolitiska områden och vårt politiska program: Våra intressepolitiska områden

US om tillgänglig utbildning.

US om ledarhund: Även den som är under 18 år borde kunna få en ledarhund!

Debattartikel: Distansundervisning är inte dåligt, det finns fördelar med det också, skriven av US-medlemmen Elliot Holmgren.