Riksstämman 2021

 

Här hittar du handlingarna till Riksstämman 2021. Stämman äger rum i Norrköping den 1-4 juli 2021, du kan också vara med digitalt.

Inbjudan till Riksstämman 2021 med uppgifter om var vi ska bo, vad det kostar och hur man anmäler sig.

Anmälningsformulär.

Handlingar (kompletteras allt eftersom de blir klara)

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020

Verksamhetsberättelse för 2020

Bokslut 2020

Handlingar till riksstämman

 

Propositioner (styrelsens förslag till stämman)

Proposition2021: xxx

Motioner och motionssvar (medlemmars förslag till stämman och riksstyrelsens svar)

RS 2021 Motion att kämpa för rätten till LSS

RS 2021_Motion_Prioriterat mål för syntolkning

Val

Valberednings förslag till riksstämman 2021

Hjälp och stöd

Här kan du läsa om hur du skriver en motion till Riksstämman.

Här kan du läsa om hur vi väljer styrelse

Här kan du läsa om vad förtroendeuppdragen i US innebär

Kontaktuppgifter till årets valberedning:

Mail för att kandidera, nominera och ställa frågor: val@ungsyn.se

Elliot Holmgren, telefon: 070-317 40 47, mail: elliot.holmgren03@gmail.com

Johannes Segersten, telefon: 072-542 81 33, mail: johannes.segersten@edu.nacka.se

Saman Bahram, telefon: 076-214 64 40, mail: samanbahram93@icloud.com

Jonathan Nyman, telefon: 070-958 92 15, mail: jonathannyman85@gmail.com