Riksstämman 2021

 

Här hittar du handlingarna till Riksstämman 2021. Stämman äger rum i Norrköping den 1-4 juli 2021, du kan också vara med digitalt.

Inbjudan till Riksstämman 2021 med uppgifter om var vi ska bo, vad det kostar och hur man anmäler sig.

Anmälningsformulär.

Handlingar (kompletteras allt eftersom de blir klara)

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019

Verksamhetsberättelse för 2020

Bokslut 2020

Handlingar till riksstämman

 

Propositioner (styrelsens förslag till stämman)

Proposition2021: xxx

Motioner och motionssvar (medlemmars förslag till stämman och riksstyrelsens svar)

Motion2021: xxx

Val

Valberedningens förslag

Hjälp och stöd

Här kan du läsa om hur du skriver en motion till Riksstämman.

Här kan du läsa om hur vi väljer styrelse

Här kan du läsa om vad förtroendeuppdragen i US innebär

Kontaktuppgifter till årets valberedning.