Fokus Medlem

Varför är du med i US?
Jag är med i US för att vara med kompisar och träffa nya människor.”

Alicia Petterson, 14 år, medlem, Örebro

Vi vill gärna ha alla ungdomar som har en synnedsättning i Sverige som medlemmar hos oss! Vi vill ha fler kompisar! Vi vill påverka våra utbildningar, våra liv och vi vill ha kul! Ju fler vi är, desto tyngre väger våra röster och ju mer saker kan vi göra. 

Fokus Medlem ansvarar för den verksamhet vi gör för våra medlemmar, som till exempel Riksstämman och utbildningshelger. Men gruppen har också ansvar för att stötta våra distrikt i att få fler medlemmar. 

Fokusgruppen

Medlemmar i gruppen sedan Riksstämman 2020 är Sofie Fredriksson, Linus Johansson och Rakel Eriksson från riksstyrelsen och Freddie Andersson, Joachim Jonasson, Emma Mangbo, Barsam Zakeri och Erik Mangbo, som enskilda medlemmar, samt Bewar Ravand och Ylva Ekdahl från rikskansliet.

Vill du vara med och jobba i gruppen eller har frågor, kontakta sammankallande Sofie Fredriksson på medlem@ungsyn.se.

Aktiviteter på gång

Vi planerar en Ungdomshelg, Organisationsträff för våra förtroendevalda och Riksstämma under 2021. På grund av det rådande läget med Corona-pandemi kan vi i nuläget inte ge mer besked om aktiviteter. 

Du kan också vara aktiv!

Vi vill ha fler personer som är engagerade i medlemsfrågor. Kontakta Sofie Fredriksson på medlem@ungsyn.se

Läs om hur du kan bli mer engagerad, vara med och planera och kanske även vara med i en styrelse: Så kan du engagera dig!