Fokus Kommunikations verksamhet

Det här är exempel på vad Fokus Kommunikation ansvarar för:

Verksamhetsberättelse 

US upprättar varje år en verksamhetsberättelse över det gångna året, som primärt sprids till medlemmarna, bidragsgivare och samarbetspartners. 

Sociala medier

US använder sig främst av sin webbplats, Facebook, Twitter och Youtube. De sociala medierna fungerar både som ett forum, särskilt Facebook och Twitter, men också som en viktig informationskanal till medlemmarna och andra relevanta parter. US hemsida kommer utvecklas så att sidan blir bättre på att marknadsföra US gentemot nya potentiella medlemmar. 

US nyhetsbrev

US nyhetsbrev utkommer på mail var annan vecka och vänder sig i första hand till medlemmarna inom organisationen och samarbetspartners. Nyhetsbrevet sprider inbjudningar till organisationens träffar, utbildningar, läger och andra aktiviteter och vad som är på gång i de olika fokus- och arbetsgrupperna.

Marknadsföring

För att framgångsrikt kommunicera behöver US bra foldrar och broschyrer i punkt och storstil, men också tekniska lösningar såsom QR-koder används. 

Ett annat viktigt verktyg i både den interna som externa marknadsföringen är filmer. Genom US filmer ska vi kreativt, pedagogiskt och på ett livfullt sätt förmedla våra budskap.

Vi ska också informera om US för att nå ut till nya potentiella medlemmar och marknadsföra oss i olika kanaler och på olika platser. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med SRF, Dövblind Ungdom, syncentralerna och föräldranätverken i detta syfte. Att delta på utställningar och mässor och att föreläsa om verksamheten är också ett bra sätt att nå ut till nya medlemmar.