Vad vi gör i Fokus Kommunikation

Det här är exempel på vad Fokus Kommunikation ansvarar för:

Sociala medier

US använder sig främst av sin webbplats, Facebook, Twitter och Youtube. De sociala medierna fungerar både som ett forum, särskilt Facebook och Twitter, men också som en viktig informationskanal till medlemmarna och andra relevanta parter. US hemsida kommer utvecklas så att sidan blir bättre på att marknadsföra US gentemot nya potentiella medlemmar. 

US nyhetsbrev

US nyhetsbrev utkommer på mail var annan vecka och vänder sig i första hand till medlemmarna, före detta medlemmar som vill fortsätta veta vad vi gör och samarbetspartners. Nyhetsbrevet sprider inbjudningar till organisationens träffar, utbildningar, läger och andra aktiviteter och vad som är på gång i de olika fokus- och arbetsgrupperna och inbjudningar till intressanta aktiviter i andra organisationer.

Marknadsföring

För att framgångsrikt kommunicera behöver US bra foldrar och broschyrer i punkt och storstil, men också tekniska lösningar som QR-koder. 

Ett annat viktigt verktyg i både den interna som externa marknadsföringen är filmer. Genom US filmer ska vi kreativt, pedagogiskt och på ett livfullt sätt förmedla våra budskap.

Vi ska också informera om US för att nå ut till nya potentiella medlemmar och marknadsföra oss i olika kanaler och på olika platser. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med SRF, Dövblind Ungdom, syncentralerna och föräldranätverken. Att delta på utställningar och mässor och att föreläsa om verksamheten är också ett bra sätt att nå ut till nya medlemmar. 

Verksamhetsberättelse 

US gör varje år en verksamhetsberättelse för året som gått, där vi berättar vad vi gjort under året. Den sprids till medlemmarna, bidragsgivare och samarbetspartners.