Fokus Kommunikation

” – Varför är det viktigt med att US kommunicerar utåt på sociala media?
– Det är viktigt för att visa att vi finns, samt hur roligt vi har på våra aktiviteter. På så sätt kan vi värva nya medlemmar och ges möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med personer som är i ungefär samma situation som oss själva.”

Emelie Pålsson, 18 år, medlem, Ramlösa

…..

Fokusgruppen

Fokus Kommunikation arbetar med de övergripande kommunikationsfrågorna för US. Efter Riksstämman 2020 består fokusgruppen av Emma Lindh, Sofie Fredriksson, Frida Karlander. Lukas Appelqvist och Linus Johansson samt medlemssekreterare Ylva Ekdahl.

Sammankallande är Emma Lindh. Gruppens arbete har förändrats lite – de som nu sitter i gruppen är alla sammankallande i andra fokusgrupper. Fokus Kommunikations arbetar  övergripande med hela US kommunikation och det är viktigt att vi får med alla aspekter på vad vi gör.

Mail: kommunikation@ungsyn.se

Vision

US ska kommunicera tydligt och lättförståeligt. Kommunikationen ska bidra till en bra dialog mellan medlemmar och förtroendevalda och mellan organisationen och individen. Att nå ut med information om US till nya potentiella medlemmar och deras föräldrar, samt till beslutfattare och den intresserade allmänheten är också två centrala uppgifter. 

Fokus Kommunikation arbetar för en fortsatt utveckling av US interna och externa kommunikation. Gruppen skapar en variation av innehåll för våra mediekanaler. US jobbar med att påverka och berätta att vi finns, vi vill också öka vårt medlemsantal. Ambitionen är att skapa fler intressanta filmer, texter och andra typer av innehåll för att väcka uppmärksamhet och intresse. 

Läs mer

Läs mer om vad vi gör i Fokus Kommunikation.

Varannan vecka kommer vårt Nyhetsbrev, du kan läsa dem här. 

Läs mer om US insamlingsverksamhet och pågående kampanjer.