Fokus Kommunikation

” – Varför är det viktigt med att US kommunicerar utåt på sociala media?
– Det är viktigt för att visa att vi finns, samt hur roligt vi har på våra aktiviteter. På så sätt kan vi värva nya medlemmar och ges möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med personer som är i ungefär samma situation som oss själva.”

Emelie Pålsson, 18 år, medlem, Ramlösa

Fokusgruppen

Fokus Kommunikation arbetar med de övergripande kommunikationsfrågorna för US. Efter Medlemsforum 2019 består fokusgruppen av Martin Klevelid, Mattias Winsa och Sofie Fredriksson från riksstyrelsen, Mathias Smok Palm som enskild medlem och medlemssekreterare Ylva Ekdahl.

Mail: kommunikation@ungsyn.se

Vision

US ska kommunicera tydligt och lättförståeligt. Kommunikationen ska bidra till en bra dialog mellan medlemmar och förtroendevalda och mellan organisationen och individen. Att nå ut med information om US till nya potentiella medlemmar och deras föräldrar, samt till beslutfattare och den intresserade allmänheten är också två centrala uppgifter inom fokusområdet. 

Fokus Kommunikation kommer arbeta för en fortsatt utveckling av US interna och externa kommunikation. Gruppen kommer slutföra de projekt som påbörjats och fortsätta skapa en variation av innehåll för våra mediekanaler. Med spetskompetens på området ska US möjlighet till påverkan och större medlemsantal öka. Ambitionen är att skapa fler intressanta filmer, texter och andra typer av innehåll för att självständigt väcka uppmärksamhet och intresse. 

Läs mer

Läs mer om vår verksamhet.