Fokus Internationellt

– Varför det är viktigt att US engagerar sig i internationella frågor?

– De är viktiga eftersom vi får en bild av helheten och om hur man lever med synnedsättning i andra länder. Ett aktivt internationellt arbete gör att US ökar kunskaperna, får större utmaningar och ger bättre förståelse för att världens intressen måste tas tillvara. Det ökar också möjligheten att kunna följa, påverka och ta del av processer som påverkar US medlemmar i Sverige.”

Khaled Walid, 23 år, medlem, Växjö

…..

Unga med synnedsättnings internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre förutsättningar för samarbete och utbyte mellan nationer.

Du når gruppen på mail: internationellt@ungsyn.se

INTERNATIONELLT

Läs mer om  US i Norden.

US bedriver ett internationellt utvecklingssamarbete i Nepal i samarbete med BYAN (Blind Youth Association Nepal) under perioden 2018-2021. Projektet drivs inom ramen för US medlemskap i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

Läs mer om US samarbetsprojekt i Nepal.