Fokus Internationellt

US internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre förutsättningar för samarbete och utbyte mellan nationer. US är aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskomittén) som samlar de nordiska ungdomsorganisationerna för personer med synnedsättning. Därutöver deltar US fortlöpande i olika aktiviteter och sammankomster inom EU och internationellt.

Efter medlemsforum 2019 bestod gruppen av Rakel Eriksson, Aron Sortelius och Martin Klevelid från Riksstyrelsen. Hannes Juhlin Lagrelius, Kevin Kjelldahl, Khaled Walid, Adrian Mikkelsen, Rania Walid, Damir Porobic, Benjamin Gustafsson Kyrk och Saman Bahram som enskilda US-medlemmar, samt Fabian van Blaricum som vikarierande politisk sekreterare.

Nepal

US bedriver ett internationellt utvecklingssamarbete i Nepal i samarbete med BYAN (Blind Youth Association Nepal) under perioden 2018-2021. Projektet drivs inom ramen för US medlemskap i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

US samarbetsprojekt i Nepal

US i Norden