Fem tips om att vara ledsagare

Våra ledsagare är mycket viktiga för oss i US för att vi ska kunna genomföra det vi vill. De följer med, stöttar och hjälper oss när synen behövs. Vår ledsagare Stefan Ekdahl ger fem tips om vad du ska tänka på som ledsagare:

 1. Anpassa
  Människor är inte likadana. När man ledsagar bör man ha i åtanke vem man är med och vad för behov den har. Olika grader av synnedsättning ger olika förutsättningar, men individer är också olika, med olika nivåer av självständighet och olika behov och metoder. Som ledsagare är det bra att anpassa sig efter vad den man ledsagar behöver och vill ha hjälp med, och även efter vad de föredrar att hantera själva.

 2. Kommunikation
  Kommunikation är essentiellt. Vi kan inte anpassa oss om vi inte har något att utgå ifrån. Lyssna på den som ledsagas och ge personen chansen att ta egna beslut. Mer frihet för den ledsagade att bestämma själv och mer möjligheter att diskutera, gör jobbet som ledsagare lättare för båda parterna och ger en möjlighet att vänja sig vid varandra.
 1. Skapa möjligheter
  En ledsagare är inte menad att vara lösningen till allt. Vi är där för att skapa möjligheter och vara till hjälp, men inte för att göra allting för den vi ledsagar. En synnedsättning påverkar just synen, och inget annat. De vi ledsagar kan ta egna beslut, sätta egna mål, och agera på egen hand. Ge den som ledsagas en chans att hitta egna lösningar eller lära sig metoder, och lita på om personen säger att den kan på egen hand. Vi är ledsagare, inte ledare.
 1. Var professionell
  I rollen som ledsagare har vi ett jobb att utföra, och detta är viktigt att komma ihåg. När man har ett uppdrag som ledsagare så bör man hantera situationer professionellt och ta en neutral position i sociala situationer. Detta betyder inte att man inte kan ha kul eller att man inte kan prata och socialisera med dem man ledsagar, men att man behöver komma ihåg att man har ett ansvar som måste gå först, oavsett personliga åsikter.
 1. Respekt
  Respekt och artighet är viktigt, både gentemot den vi ledsagar och i allmänhet. Den vi ledsagar ska kunna känna sig trygg och kunna lita på att deras behov och beslut respekteras. När man ledsagar representerar man också den man är med. Om man till exempel är ledsagare för US på ett offentligt evenemang så ska organisationen och dess medlemmar kunna lita på att man tar ett ansvar i hur man beter sig.

Stefan Ekdahl