Ett sista årsmöte med Unga Synskadade

Klicka här för att ladda ner pressmeddelandet i sin helhet

Den 16-19 juni samlades ca 30 mötesdeltagare på Sjöviks Folkhögskola i Avesta för att hålla årsmöte – Medlemsforum 2016 – i Riksorganisationen Unga Synskadade (US). Dagarna genomsyrades av gemenskap och diskussioner om organisationens framtid.

Årsmötet inleddes med ett lajv. Scenariot utspelade sig på Avesta Biotekniska Laboratorium där ett dödligt virus plötsligt läckt ut via ventilationssystemet.
Med två timmar på sig skulle deltagarna hitta den skyldige för att få lösenordet till vaccinförrådet.

Andra uppskattade aktiviteter var Five-a-side (fotboll för personer med synnedsättning), karaoke, grillning och workshops kring organisationens sammanhållning och mjuka värden.

På årsmötet valdes också nya ledamöter till US Riksstyrelse. Bland dessa är flera under 20 år och från hela landet. De nyvalda ledamöterna är Paulina Pettersson, 17 år från Malmö. Lukas Appelquist, 19 år från Stockholm. Hannah Ryding, 22 år från Stockholm och Mathias Palm, 28 år från Vårgårda.

Årsmötet tog också ett historiskt beslut om att byta namn till Riksorganisationen Unga med Synnedsättning från och med 1 januari 2017. Ett beslut som förberetts det gångna året och som är ett viktigt ställningstagande. En person är inte synskadade utan har en synnedsättning. Ordet synnedsättning är sedan tiotal år dessutom det vedertagna begreppet i Sverige. Inför namnbytet kommer en ny logga att tas fram med fokus på förkortningen US då detta är organisationens mest etablerade benämning.

  • I och med de beslut som fattades på årsmötet visar vi än en gång att US ligger i framkant och i tiden. Det var också kul för organisationen att beslutet var enhälligt, säger Linus Forsberg, Riksordförande

2017 års tema i organisationen kommer att vara ”Krossa Funkofobin” i syfte att slå hål på negativa attityder och fördomar om personer med synnedsättning. Temat ska genomsyra hela verksamheten.

  • Ett jämlikt samhälle är US viktigaste grundprincip. Därför arbetar vi för att negativa attityder och fördomar inte ska stå i vägen för personer med synnedsättnings fulla delaktighet i samhället, avslutar Linus Forsberg

För mer information, kontakta

Linus Forsberg
Riksordförande för US
0729-07 91 33
linus.forsberg@ungasynskadade.se