Lunds universitets logga med ett emblem I svartvit följt av texten Lunds universitet

Efterlysning: Deltagare till forskningstudie om syntolkning, samarbetsprojekt med Lunds universitet

Unga med Synnedsättning ingår i ett större samarbetsprojekt som Lunds universitet driver kring syntolkning. Det är flera institutioner som ingår i projektet och just nu gör man grundforskning kring just syntolkning.

US ser det som väldigt viktigt att vi kan vara med och påverka forskningen och vill därför gärna att våra medlemmar är en del i det viktiga arbetet. Nu söker ett av forskningsprojekten deltagare till en studie. De vill främst komma i kontakt med deltagare som är blinda och/eller som inte kan urskilja visuella detaljer (de som faller in i kategorierna 3-5 enligt socialstyrelsens klassifikation). 

Vill du bidra till forskning om syntolkning?

Forskningsprojektet Hur den blinda publiken förstår och upplever syntolkning av visuella händelser letar efter deltagare med svår synnedsättning/blindhet i åldrarna 18-65 som talar flytande svenska och har möjlighet att delta i en onlinebaserad studie över Zoom under våren 2021.

Information och syfte med projektet

Syftet med projektet är att identifiera viktiga faktorer som ligger till grund för framgångsrik kommunikation mellan seende och blinda/svårt synnedsatta genom syntolkning. Det långsiktiga målet är att öka kvaliteten på syntolkning och att kunna erbjuda bättre verktyg för utbildning och vidareutbildning av syntolkning, för att i slutändan öka möjligheterna för synnedsatta att tillgodogöra sig visuell information.

Sessionen uppskattas ta ca. 50 min och som tack för att man deltar i studien erhåller man ett presentkort från GoGift.

Om du är intresserad av att delta eller bara vill ha mer information är du välkommen att kontakta: Erika Sombeck, Projektassistent, e-post: erika.sombeck@lucs.lu.se

Med vänliga hälsningar
Roger Johansson, Jana Holsanova, Erika Sombeck och Viveka Lyberg-Åhlander

Projektledare:

Roger Johansson, Docent och Forskare i Psykologi, Tel: 046-2220401
Jana Holsanova, Docent och Lektor i Kognitionsvetenskap, Tel: 046-2220926
Viveka Lyberg-Åhlander, leg. Logoped. och Professor, Tel: 046-177821

US i samarbete med:

Lunds universitets logga med ett emblem I svartvit följt av texten Lunds universitet