Distrikten

US är uppdelat i en riksorganisation och fem självständiga distrikt: US Norr, US Mitt, US Syd, US Stockholm och US Väst som även omfattar lokalföreningen US Göteborg.

Här hittar du distriktsaktiviteter. Alla distriktens aktiviteter publiceras dock inte på den här hemsidan, kolla hellre distriktens egna sidor. Distriktens hemsidor uppdateras inte så ofta, vill du vara säker på aktuell information se hellre deras facebooksidor. 

Du hittar distriktens hemsidor och deras kontaktuppgifter här:

US Norr hemsida, US Norr på facebook
US Mitt hemsida, US Mitt på facebook
US Stockholm (USS) hemsida, US Stockholm på facebook.
US Syd hemsida, US Syd på facebook.
US Väst hemsida, US Väst på facebook.
US Göteborg hemsida,  US Göteborg på facebook.