Digitala tjänster underlättar mitt liv

Bröstbild på Linus Johansson. Han ler och kortklippt mörkt cendréfärgat hår och är klädd i US collegetröja.Linus Johansson är 20 år och studerar journalistik vid Umeå universitet. Han är ledamot i Unga med Synnedsättnings riksstyrelse. Digitala tjänster är mycket viktigt för honom både i hans studier och på fritiden.

I samband med internationella dagen för medvetenhet om digital tillgänglighet 20 maj 2021, berättar han om hur han använder digitala hjälpmedel i sin vardag. 


Digitala tjänster är något som blir allt vanligare i samhället, inte minst har detta fått ett uppsving och en stor betydelse under coronapandemin då fler och fler möts på distans digitalt. Personer med synnedsättning drar stor nytta av detta då digitala tjänster kan även användas som hjälpmedel. Det finns dock ett krav, och det är som i de flesta andra fall: att tjänsterna är tillgängliga.

Jag själv har stor nytta av digitala tjänster när jag exempelvis är ute och reser för att veta var tåg och bussar avgår ifrån. Det som en seende tar del av via en monitor på en station ser jag i appar i telefonen istället. Jag drar även nytta av det när jag gör vardagliga sysslor som exempelvis lagar mat. Då tar jag fram ett recept i telefonen istället för i en kokbok. Det samma gäller när jag ska läsa något, både studentlitteratur och skönlitterära böcker, vilket jag kan få inläst via appar som Legimus.

För att digitala tjänster ska vara tillgängliga för mig krävs tre saker: dels att tjänsten går att använda med skärmläsare som VoiceOver eller Jaws. Detta för att jag ska kunna lyssna och ta till mig informationen den vägen om jag vill.

Sedan är det viktigt att tjänsten har tydliga visuella kontraster så det är enkelt att navigera med synen. Exempel på tydliga kontraster är svart text mot vit bakgrund eller tvärt om. Layouter som exempelvis ljusgrå text mot vit bakgrund eller vit text mot gul bakgrund är inget bra alternativ, då detta är mycket svårt att se.

Bild på en laptop med ett dokument uppe som har svart text på vit botten.

En tredje sak som, i alla fall för mig, är av stor betydelse är att tjänsten tillhandahåller så kallat darkmode, vilket introduceras mer och mer på hemsidor och framför allt i appar. Detta innebär att bakgrunden är mörk och texten ljus istället för ljus bakgrund med mörk text som är den vanligaste layouten.

Bild på laptop som har en text uppe med inverterad text - vit text på svart bakgrund.För mig som är ganska ljuskänslig, är darkmode mycket skönare att använda då jag inte behöver anstränga ögonen lika mycket.

Med andra ord drar jag  stor nytta av digitala tjänster, jag använder dem som  hjälpmedel och de underlättar mitt liv mycket.